Together Magazyn » Aktualności » PRZEMEK DZIECIOM

PRZEMEK DZIECIOM

 

Wszystko zaczęło się na począt- ku gimnazjum, kiedy to mój przy- jaciel z porażeniem mózgowym potrzebował nowy wózek. Posta- nowiłem zorganizować dla Marka koncert. Na moje zaproszenie do Gdańska przyjechali Hanna Rek, ś. p. Bogusław Mec, Andrzej Gra- bowski, Edward Hulewicz, Artur Barciś, Cezary Żak i zespół Homo- -Homini. Oprócz nowego wózka udało się zorganizować Marko- wi kilkudniowy i intensywny po- byt w Warszawie. Pomimo wie- lu przeciwności losu na tym nie poprzestałem. Od wielu lat or- ganizuję wizyty gwiazd na szpi- talnych oddziałach. Każde dziec- ko otrzymuje zawsze zabawkę lub coś słodkiego. Małych pacjentów odwiedziłem już m. in. z Anną Wyszkoni, Patrycją Markowską, Katarzyną Żak, Andrzejem Sewe- rynem, Mateuszem Damięckim, Rafałem Królikowskim, zespołem De Mono, Piotrem Polkiem. Są to zawsze ciepłe i wzruszające spo- tkania. Od 3 lat organizuję chary- tatywny cykl spotkań i koncertów „Serca Gwiazd”. Odbywa się on w przepięknym miejscu, w Zato- ce Sztuki w Sopocie. Zawsze przez pewien okres czasu skupiam się na pomocy jednemu dziecku, ro- dzinie. Dzięki imprezom z cyklu Serca Gwiazd udało się już zaku-

POMIMO SWOICH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OD 8 LAT STARAM SIĘ POMAGAĆ CHORYM I POTRZEBUJĄCYM DZIECIOM.

pić nowy wózek i przedmioty po- magające w codziennym życiu dla 8-letniego Kuby z porażeniem mó- zgowym z ówczesnej dotkniętej powodzią Bogatyni, zagwaranto- wać bliźniakom z porażeniem mó- zgowym wiele miesięcy rehabili- tacji, turnus rehabilitacyjny oraz zakupiłem dwa specjalistyczne krzesła ortopedyczne. Od jakiegoś czasu swoją pomoc kieruję w stro- nę 8-letniego Pawełka z rdzenio- wym zanikiem mięśni. Nie chodzi, nie mówi, odpowiada za pomocą gałek ocznych. Wychowuje go sa- motna matka. Do tej pory udało się m. in. całkowicie wyremontować jego mieszkanie. Zlikwidowałem bariery architektoniczne, zmie- niłem ogrzewanie z węglowego na gazowe, usunąłem wilgoć i za- grzybienie. Cykl Serca Gwiazd jest dostępny dla każdego. Udział do tej pory wzięli w nim takie gwiaz- dy jak Krystyna Janda, Magdalena Zawadzka, Paweł Małaszyński, Zbi- gniew Wodecki, Leonard Pietra- szak, Jerzy Kryszak, Grupa VOX, Zbigniew Zamachowski, Andrzej Rybiński, Krzysztof Tyniec, Ar- tur Gadowski, Jerzy Radziwiło- wicz. Spotkania i koncerty odby- wają się średnio raz w miesiącu. Mam założony komitet, a nie fun- dację, stowarzyszenie.

www.przemek-dzieciom.pl

Oceń