Together Magazyn » Aktualności » Miasto dla wszystkich. Rodzinne ćwiczenia z dostępności

Miasto dla wszystkich. Rodzinne ćwiczenia z dostępności

Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacji osób z niepełnosprawnościami? Muzeum Emigracji w Gdyni przygotowało dla rodziców z dziećmi ilustrowaną publikację online do pracy warsztatowej w domu. W prosty sposób pomaga ona wyobrazić sobie niektóre z trudności, na jakie mogą napotkać w mieście osoby z niepełnosprawnością. Odwołuje się bowiem do bogatej dziecięcej wyobraźni. Pozwala poczuć, jak to jest do czegoś nie dosięgnąć, nie zdążyć przebiec, nie dostrzec lub nie usłyszeć. 

Miasto z perspektywy małego Panosika

„Miasto dla wszystkich” powstało we współpracy z [U]czynnymi Kulturalnie – Wolontariuszami i Wolontariuszkami Muzeum oraz z Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni. Opowieść zawartą w publikacji przygotowała Katarzyna Witt, a ilustracje – młody rysownik, Franciszek Witt. „Miasto dla wszystkich” opowiada historię małego Panosika, który zdecydował się na życie w mieście. Bohater jednak, z pewnej przyczyny, zmaga się codziennie z wieloma trudnościami, od podróży autobusem, przez przechodzenie przez jezdnię, po poruszanie się ruchomymi schodami. Miasto pełne pułapek jawi się jak prawdziwa miejska dżungla, a przecież nie musi tak być. Historia Panosika staje się pretekstem do rozmowy o innych bohaterach, dla których z różnych powodów codzienność jest ogromnym wyzwaniem. Wyzwala empatię i uwrażliwia na niezauważalne przez większość, a tak odczuwalne przez osoby z niepełnosprawnością problemy.

Jesteśmy różni w miejscach dla wszystkich

Ważnym elementem przygotowania publikacji była współpraca z osobami o szczególnych potrzebach. Muzeum Emigracji w Gdyni chce w ten sposób wzmacniać głos grup defaworyzowanych, pełniąc rolę pośrednika w przekazywaniu tak ważnych informacji i szerzeniu wiedzy na ten temat.

– Chcieliśmy oddać głos osobom, które rzeczywiście natrafiają w codziennym życiu na różnego rodzaju wyzwania związane z dostosowaniem przestrzeni. To ważne, aby o potrzebach mówiły właśnie osoby, które te potrzeby odczuwają – nie mówmy za nich, posłuchajmy ich perspektywy! Właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie zauważyć kwestie, na które normalnie nie zwrócilibyśmy uwagi, bo wykraczają poza naszą perspektywę – mówi Marta Otrębska z Muzeum Emigracji w Gdyni, współtwórczyni projektu. 

Działanie ma również na celu oswajanie kwestii dostępności i uwrażliwianie społeczne. Temat różnorodności potrzeb wciąż nie jest do końca wyczerpany. Istnieje ogromna potrzeba przedsięwzięć, które pokazują, że jesteśmy różni, a mimo to – a może dzięki temu – potrafimy tworzyć miejsca dla wszystkich. 

Muzeum Emigracji w Gdyni chce być instytucją dostępną, a jednocześnie mówić o dostępności i jej wadze w różnych aspektach życia miasta i jego mieszkańców. 

Miejskie opowieści 

Zachęcamy do pobrania publikacji i poznania ciekawych historii, które uwrażliwią i otworzą oczy nie tylko dzieci, ale też sporej liczby dorosłych, którzy nie tyle ze złej woli, ile z pośpiechu i przyzwyczajenia do własnego stylu życia, na chwilę zapominają o tym, jak to jest borykać się z innymi trudnościami – tak łatwymi do pokonania przy odrobinie wspólnej dobrej woli.

Koncepcja: Marta Otrębska, Rafał Lis, Katarzyna Witt

Tekst: Katarzyna Witt

Ilustracje: Franciszek Witt

Projekt graficzny: Piotr Chuchla

Eksperci i ekspertki:

Magdalena Kokot

Magdalena Kostrzewska

Magdalena Maternicka

Jakub Nowicki

Joanna Olejnik

Daria Potocka

Oceń