Together Magazyn » Aktualności » Kultura bez barier w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
10.03.2023 Gdańsk. Łaźnia 2. Oprowadzanie po wystawie Ellen Harvey - Missing you oraz warsztaty dla uczestników oprowadzania. fot. Bartosz Bańka

Kultura bez barier w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

Dostęp do kultury dla wszystkich to jeden z priorytetów działalności Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA. Przez ostatnich kilka miesięcy zespół intensywnie pracował nad poszerzaniem dostępności w obu budynkach instytucji oraz dostosowaniem oferty wydarzeń kulturalnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Inicjatywa ma szansę na rozwój za sprawą realizowanego grantu „Kultura bez barier”, dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym projekcje ŁAŹNIA skupia się przede wszystkim na interakcji z osobami z niepełnosprawnością wzroku.

Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzroku fot. B. Bańka 2023


Zrealizowaliśmy już część głównych założeń projektu. W naszym wyposażeniu pojawiły się dotykowe tablice tyflograficzne wspomagające nawigację w obu budynkach ŁAŹNI, zestawy audiodprzewodników, na które można wgrywać, a następnie odsłuchiwać audiodeskrypcję prezentowanych wystaw oraz zestaw do audiodeskrypcji filmów kinowych. Zorganizowaliśmy także szkolenia dla pracowników oraz warsztaty z oprowadzaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dostępne warsztaty odbyły się w marcu i maju we współpracy z Fundacją Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły. Osoby uczestniczące w zajęciach gościły w obu budynkach ŁAŹNI – CSW ŁAŹNIA 1 na Dolnym Mieście przy ul. Jaskółczej 1 oraz CSW ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie, przy ul. Strajku Dokerów 5.

W marcu w ŁAŹNI 2 uczestniczki i uczestnicy zapoznali się z nostalgiczną wystawą „Missing you” brytyjsko-amerykańskiej artystki Ellen Harvey. Prezentowane prace przedstawiały miejsca i obiekty, które już nie istnieją m.in. monochromatyczny obraz Titanica, czy wieże World Trade Center. Nie zabrakło również polskiego akcentu – artystka ujęła na obrazie budynek Modelarni, który znajdował się na terenie byłej Stoczni Gdańskiej. Osoby uczestniczące w warsztatach skorzystały z dotykowych tyflografik wybranych prac, aby móc zapoznać się z treścią prezentowanej wystawy. Po oprowadzaniu odbyły się warsztaty artystyczne, które miały na celu przywrócić wspomnienia o zapomnianych i nieistniejących już miejscach.

10.03.2023 Gdańsk. Łaźnia 2. Oprowadzanie po wystawie Ellen Harvey - Missing you oraz warsztaty dla uczestników oprowadzania. fot. Bartosz

10.03.2023 Gdańsk. Łaźnia 2. Oprowadzanie po wystawie Ellen Harvey – Missing you oraz warsztaty dla uczestników oprowadzania. fot. Bartosz Bańka


W maju odbyła się kolejna odsłona warsztatów, tym razem w CSW ŁAŹNIA 1 na Dolnym Mieście. W przestrzeni ŁAŹNI 1 prezentowana była wystawa „Akwa Afekty” autorstwa Katarzyny Serkowskiej. Artystka poprzez swoje prace opowiadała o wodzie i emocjach, na pierwszy rzut oka rzeczach od siebie dość odległych. Punktem wyjścia ekspozycji było osobiste doświadczenie straty oraz poszukiwanie sensu w towarzyszącym jej uczuciu smutku. Uczestnicy i uczestniczki mogli podziwiać, m.in. instalację artystyczną składającą się z kilkunastu probówek laboratoryjnych, podwieszonych pod sufitem, w których umieszczone zostały kiełkujące już rośliny. W następnej sali znajdowała się kolejna instalacja artystyczna, tym razem interaktywna – sporej wielkości kula z otworami, w której znajdowała się zielona, mętna woda. Każdy, kto odważył się zamieszać ręką w wodzie, wprawiając ją w ruch, mógł zaobserwować zmieniający się obraz rzucany na ścianie, przypominający powiększony widok wodnego świata. W trakcie oprowadzania zaprezentowaliśmy modele dotykowe, które wspomogły grupę osób z niepełnosprawnością wzroku. Uczestniczki i uczestnicy zajęć wzięli udział w warsztatach artystycznych, podczas których odbyła się dyskusja na temat treści wystawy.

Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzroku_fot. O. Markowska 2023

Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzroku fot. O. Markowska 2023


Ostatnim punktem przedsięwzięcia, wieńczącym pracę nad realizacją projektu jest wydruk folderu dostępnościowego – broszury informacyjnej, która opisuje wszystkie udogodnienia oraz przeszkody w obu budynkach ŁAŹNI, na które może natrafić osoba z niepełnosprawnościami. Broszurę dostarczymy do trójmiejskich placówek specjalistycznych, co pozwoli na szerszą promocję idei projektu oraz instytucji.

Pomimo kilkuletniego doświadczenia w pracy nad dostępnością ŁAŹNI, podjęte działania grantowe pozwoliły poszerzyć świadomość widzów i pracowników instytucji na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Pozyskane udogodnienia będą służyć gościom odwiedzającym ŁAŹNIĘ przez następne lata, umożliwiając korzystanie z kultury bez zbędnych barier.

———-

W tym roku Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia obchodzi 25-lecie działalności

CSW ŁAŹNIA 1 na Dolnym Mieście

ul. Jaskółcza 1

CSW ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie

ul. Strajku Dokerów 5

E-mail: office@laznia.pl

Tel.: + 48 58 305 40 50 lub + 48 58 320 29 76

www.laznia.pl

www.facebook.com/cswlaznia

5/5 – (3 głosów)