Together Magazyn » Aktualności » Wystawa “Niniejszym przekazuję… odsłona druga”

Wystawa “Niniejszym przekazuję… odsłona druga”

Wystawa “Niniejszym przekazuję… odsłona druga” jest prezentacją darów i nabytków Muzeum Historycznego Miasta Gdańska z lat 2013–2015. Jest to jedynie wybór, pokazujący przedmioty najcenniejsze materialnie i najbardziej wartościowe z punktu widzenia dziejów Gdańska i jego mieszkańców. Wystawa pokazuje też różnorodność zbiorów gdańskiego Muzeum, dokumentującego przeszłość miasta w wielu aspektach jego funkcjonowania:
od przedmiotów codziennego użytku do dzieł sztuki najwyższej klasy.

Muzeum realizuje swoją misję między innymi przez prowadzenie przemyślanej i planowej polityki zakupów muzealiów. Kolekcje budowane są z wielkim wysiłkiem finansowym,
a muzealia do nich dobierane skrupulatnie i przez lata. Istotną pomocą w tym dziele
jest wspaniałomyślność darczyńców, którzy przekazują instytucjom muzealnym posiadane przez siebie skarby. Inną metodą udostępniania jest pozyskiwanie depozytów. Niektóre czekają dopiero na zakup, ale już dziś możemy cieszyć się możliwością ich oglądania.

Wystawa prezentowana będzie od 19 marca do 2 października br. w Ratuszu Głównego Miasta. Serdecznie zapraszamy!

Oceń