Together Magazyn » Aktualności » „Pionierzy gdańskiej fotografii”

„Pionierzy gdańskiej fotografii”

Narracja wystawy rozpoczynać się będzie od kalendarium historii fotografii światowej, aby zwiedzający uświadomił sobie, iż recepcja wynalazku na terenie Gdańska nastąpiła niezwykle szybko, bo już po kilku miesiącach od zaprezentowania wynalazku dagerotypii w Paryżu. Pierwsza dostępna dla Gdańszczan prezentacja odbyła się bowiem
już na początku września 1839 r.

Ekspozycja prezentować będzie twórczość gdańskich pionierów fotografii, począwszy od jesieni 1839 r. skończywszy na roku 1867. Ramy czasowe dostosowane  będą do początków fotografii w mieście, o których mowa w książkach pana Ireneusza Dunajewskiego, wydanej w 2013 r. „Fotografia w Gdańsku 1839-1862” oraz planowanej na marzec 2016 r. kontynuacji – „Fotografia w Gdańsku 1863-1867”.

Wystawa „Pionierzy gdańskiej fotografii” prezentowana będzie w Sali Morskiej Ratusza Głównego Miasta od 28 kwietnia do 30 września 2016 roku.
Serdecznie zapraszamy!

 

Oceń