Together Magazyn » Kultura » Przez sztukę do samodzielności

Przez sztukę do samodzielności

W sobotę, 9 stycznia br. w Starym Maneżu w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słowackiego 23, odbędzie się uroczysty koncert noworoczny, nawiązujący do tradycji koncertów noworocznych filharmoników wiedeńskich. Koncert to nieco nietypowy, bo wystąpi – już po raz piętnasty z takiej okazji – Orkiestra Vita Activa pod dyrekcją i kierownictwem artystycznym Mirosławy Lipińskiej.

Orkiestra działa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku od 1995 roku. Wśród 35 członków orkiestry są wyłącznie osoby dorosłe, w tym większość to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice osób z niepełnosprawnością i wolontariusze. Na niektórych koncertach z Orkiestrą Vita Activa występują zawodowi artyści. Orkiestra ma w swym dorobku 245 koncertów w Polsce i za granicą. Prezentowała muzykę w 61 miastach. Od 1995 roku z zespołem związanych było ponad 80 wykonawców.

Zespół wielokrotnie został nagrodzony za osiągnięcia artystyczne i społeczne – włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami przez kulturę artystyczną. Działalność Orkiestry Vita Activa jest dla jej członków formą nieustającej edukacji i zarazem spełnieniem dorosłości w działaniach społecznie ważnych, znajdujących uznanie i szacunek. Udział w działalności zespołu sprzyja odkrywaniu nowych obszarów aktywności, w których kształtują się lub usprawniają nowe umiejętności. Próbom i koncertom towarzyszą liczne zadania pozamuzyczne, którym członkowie orkiestry muszą podołać, o ile to tylko możliwe, o własnych siłach. Istotę działalności wyraża motto programu: przez sztukę do samodzielności

Poza celami artystycznymi i osobowymi celem programu jest integracja środowiska osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, kształtowanie poprzez występy opinii społecznej, upowszechnianie postawy otwarcia na problemy rodzin, których członkami są osoby z niepełnosprawnością oraz pełnego rozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jednym z celów działalności orkiestry jest popularyzacja postanowień konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, a szczególnie artykułu 30 tej konwencji, stanowiącego o dostępie do kultury osób z tego środowiska.

Na podstawie doświadczeń z działalności Orkiestry Vita Activa powstał program edukacji kulturalnej na osnowie muzycznej ECEKON, w którym uczestniczą dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, przygotowując się do uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym, w tym do działalności w Orkiestrze Vita Activa. Więcej informacji o programie – na stronie www.ecekon.pl.

W programie sobotniego koncertu znajdzie się muzyka związana z okresem Nowego Roku, w tym oczywiście słynna Polka Pizzicato Johanna i Josefa Straussów – utwór tradycyjnie już wykonywany podczas wiedeńskich koncertów noworocznych. Godzina barwnej, efektownie zagranej muzyki w wykonaniu Orkiestry Viva Activa pod dyrekcją Mirosławy Lipińskiej dostarczy wyjątkowych wrażeń artystycznych. Słowem – dobra muzyka na cały nowy rok.

Początek koncertu – godz. 12:00, wstęp wolny.

Oceń