Together Magazyn » Kultura » Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Co warto wiedzieć?

Spośród instytucji kulturalnych w Gdańsku zdecydowanie wyróżnia się Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Historia powołania do życia tej placówki sięga przełomowego okresu dla Polski – 1989 roku. Grupa artystów, którzy sprzeciwiali się tradycyjnemu ujmowaniu sztuki, powołała nową inicjatywę służącą wszechstronnemu rozwojowi, wolną od stereotypów i politycznej poprawności. W 1998 roku, na mocy uchwały Rady Miasta Gdańska, powołano Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Przestrzenią do działalności artystów stał się budynek dawnej łaźni miejskiej przy ulicy Jaskółczej. Kolejną ważną datą w historii działalności tej instytucji jest 2012 rok, w którym powstała nowa placówka – Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2. Siedzibą nowej placówki kulturalnej stał się budynek dawnej łaźni miejskiej w Nowym Porcie przy ul. Strajku Dokerów 5; jego generalny remont i adaptacja do celów publicznych były częścią programu rewitalizacji całej dzielnicy. Obie placówki działają w jednym celu, którym jest masowe upowszechnianie szeroko pojmowanej sztuki współczesnej, wraz z jej wartościami, oraz propagowanie tych wartości poprzez ich wszechstronną dystrybucję. W zakres powyższych działań wchodzą: organizowanie wystaw, różnorodnych działań społecznych i edukacyjnych, wymiany artystycznej, a także pokazów filmowych, konferencji naukowych, wykładów czy koncertów. Działalność obu placówek ma zarówno wymiar lokalny, jak i ogólnopolski. Ważne funkcje artystyczne i kulturotwórcze mają swoje odniesienie w skali kraju. Równie ważne są działania edukacyjno-artystyczne, które odnoszą się do samych dzielnic Gdańska, zwłaszcza tych wymagających rewitalizacji.

Miejsce przyjazne rodzinom

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia tworzy przestrzenie i podejmuje inicjatywy, w których odnajdują się osoby z różnych grup wiekowych. Przykładem nawiązywania dobrych relacji z różnymi mieszkańcami dzielnicy jest działalność kina w Nowym Porcie, KinoPort, które jest chętnie odwiedzane przez osoby w różnym wieku. W Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 działa również pracownia animacji filmowej Animujemy Gdańsk. Jest to miejsce wyposażone w wysokiej jakości sprzęt, który pozwala na profesjonalną obróbkę filmów. W ramach działalności pracowni prowadzone są różnego rodzaju warsztaty oraz konkursy dla dzieci, młodzieży, a także dla osób zawodowo zajmujących się animacją. Dzięki temu młodzi ludzie mogą aktywnie rozwijać swoje pasje filmowe – nie tylko poprzez odbiór sztuki filmowej, ale także przez jej tworzenie.

W program Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na trwałe wpisała się działalność edukacyjna. Oprócz przekazywania dzieciom i młodzieży wartości, które niesie sztuka, jej celem jest aktywizacja oraz pobudzenie kreatywności młodych ludzi. Różnorodne warsztaty mają oswoić i przybliżyć szeroko pojmowane zagadnienia związane z kulturą i sztuką. Co istotne, wiele zajęć jest skierowanych również do osób w starszym wieku.

Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 prowadzi bibliotekę i czytelnię, która jest filią Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Dzięki temu mieszkańcy Nowego Portu mają dostęp zarówno do publikacji w tradycyjnej i elektronicznej formie. Warto podkreślić, że przy wyposażeniu biblioteki uwzględniono potrzeby osób niewidomych i niedowidzących.

Podsumowując, obie placówki kulturalne działające w Gdańsku stanowią chlubny przykład intensywnego propagowania kultury i sztuki wśród osób w różnym wieku. Zarówno przy ul. Jaskółczej 1, jak i ul. Strajku Dokerów 5 każdy może odnaleźć i rozwijać swoje pasje w wybranej dziedzinie.

Współpraca z Magazynem Together

Żyjąc we współczesnym świecie, często koncentrujemy się wyłącznie na zaspokajaniu swoich bieżących potrzeb materialnych. Wszechobecny konsumpcjonizm i pogoń za pieniądzem sprawiają, że nie zawsze mamy czas i chęci, by rozwijać się wewnętrznie. A przecież taki rozwój wzbogaca każdego człowieka. Potrzeba edukacji kulturalnej jest niezbędnym elementem kształcenia dzieci i młodzieży. Celem działań Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia jest propagowanie kultury i sztuki. Również na łamach Magazynu Together można odnaleźć propozycje imprez i inicjatyw kulturalnych skierowanych do osób w każdym wieku. Upowszechnianie wydarzeń kulturalnych, wspieranie rozwoju talentów i aktywizacja artystyczna różnych grup społecznych to nasze wspólne, ważne cele na najbliższą przyszłość.

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

ul. Jaskółcza 1, 80–767 Gdańsk

Tel.: +48 58 305 40 50

Faks: +48 58 305 26 80

Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2

ul. Strajku Dokerów 5, 80–544 Gdańsk

Tel.: +48 58 500 02 32

Edukacja

Tel.: +48 58 500 02 31

KinoPort

Tel.: 512 957 699

http://www.laznia.pl/

Oceń