Together Magazyn » Kultura » Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej

Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej

Sopocki Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej jest niezwykłą placówką teatralną, zresztą nie tylko w skali naszego kraju. Położony w przepięknym otoczeniu sopockiej plaży i Parku Północnego, już od 25 lat przyciąga licznych gości. Placówka została założona w przełomowym dla Polski 1989 roku. Można zatem przyjąć, że jest to teatr nowej rzeczywistości, który rozwijał się wraz z nową Polską. Od 1994 siedzibą teatru jest dawna stolarnia Grand Hotelu.

Naturalną patronką teatru nie mógł być nikt inny niż Agnieszka Osiecka, która zresztą przyczyniła się do jego rozwoju i popularyzacji. Czynnie wspierała aktorów i uczestniczyła w próbach. Poetka spędziła tutaj ostatnie lata swojej aktywnej kariery zawodowej, współpracując ze sceną w latach 1994–1996. Warto podkreślić, że wiele tekstów, które wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej, było dedykowanych wyłącznie sopockiemu teatrowi. Po przedwczesnej śmierci w roku 1997 teatr zyskał jej imię. Dwa lata później odbył się pierwszy konkurs interpretacji dzieł patronki teatru zatytułowany Pamiętajmy o Osieckiej.

Od samego początku istnienia teatru planowano profil jego działalności z uwzględnieniem współpracy z artystami tworzącymi w całej Europie. Bazą organizacyjno-prawną placówki jest fundacja ART 2000, która działa, realizując te założenia. Ich wymiernym efektami jest czynne wspieranie młodych artystów – aktorów, plastyków muzyków czy reżyserów. Fundacja współpracuje również z artystami z różnych krajów europejskich.

Scena przy plaży, która istnieje tam od 20 lat, cyklicznie organizuje imprezę Lato Teatralne Sopot. W spektaklach, w których grają znani i lubiani aktorzy scen polskich, uczestniczy wielu widzów, nie tylko z Trójmiasta. Warto również zwrócić uwagę na multikulturowy aspekt tej imprezy. W jej ramach powstała inicjatywa Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską. Prezentowane są dokonania artystyczne twórców działających na pograniczu różnych kultury, zwłaszcza polskiej, niemieckiej i żydowskiej.

W czasie swojej krótkiej, ale intensywnej działalności Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej zyskał uznanie w kraju i za granicą. Ze sceną są związani tak znakomici artyści, jak Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Ewa Kasprzyk czy Ewa Błaszczyk.

Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej

al. Franciszka Mamuszki 2, 81–718 Sopot

tel. 58 550 10 01, 501 483 017, faks: 58 550 10 01

kasy: 501 483 017, 513 179 238

e-mail: teatr-atelier@sopot.pl

www.teatratelier.sopot.pl

Oceń