Together Magazyn » Aktualności » Ogólnopolski Festiwal Teatralny Zosia z ulicy Kociej

Ogólnopolski Festiwal Teatralny Zosia z ulicy Kociej

Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz uczestników kół teatralnych działających przy domach kultury, do udziału w ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Zosia z ulicy Kociej, w roku szkolnym 2016/2017.

Zadaniem dla drużyn, które zgłoszą swój udział, będzie przygotowanie spektaklu na podstawie dowolnie wybranego fragmentu z jednej z części serii Zosia z ulicy Kociej.

Festiwal będzie się składał z trzech etapów: wideo weryfikacji (luty 2017), dwóch półfinałów (kwiecień 2017) i uroczystego finału (maj 2017).

Ocenie zostaną poddane: atrakcyjność spektaklu, scenariusz, przygotowanie oraz zaangażowanie uczestników. Festiwal przeznaczony jest dla uczniów klas II-V szkół podstawowych.

Każdy uczestnik półfinału i finału otrzyma dyplom oraz najnowszy tom serii Zosia z ulicy Kociej. Dla drużyny zwycięskiej i dwóch wyróżnionych dodatkowo przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pisemne podziękowania otrzymają również opiekunowie wszystkich grup teatralnych.

Zgłoszenia, w których skład wchodzą: materiał video na płycie CD, DVD lub pendrive`a, formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu, zawierające m.in. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu i jego akceptacją należy wysłać do siedziby Wydawnictwa „Nasza Księgarnia” do dnia 1 lutego 2017 roku.

Szczegółowe informacje, terminarz oraz regulamin festiwalu dostępne są na stronie www.zosiazulicykociej.nk.com.pl w zakładce „Festiwal Teatralny”.

Partnerami Festiwalu Teatralnego Zosia z ulicy Kociej są Teatr Guliwer oraz Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40 w Warszawie.

Patronat medialny objęli: Polskie Radio Dzieciom, TVP ABC, czasopisma o książkach dla dzieci i młodzieży Ryms oraz Guliwer, Magazyn Literacki Książki, Głos Nauczycielski, Życie Szkoły, Qlturka.pl, MiastoDzieci.pl i CzasDzieci.pl.

Oceń