Together Magazyn » Aktualności » ODTWORZENIE TRADYCYJNEJ ZIELENI w Muzeum we Wdzydzach

ODTWORZENIE TRADYCYJNEJ ZIELENI w Muzeum we Wdzydzach

Muzeum kończy realizację zadania pt.
ODTWORZENIE TRADYCYJNEJ ZIELENI JAKO OTOCZENIE ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW W ZESPOŁACH ARCHITEKTONICZNYCH W MUZEUM NA WOLNYM POWIETRZU WE WDZYDZACH KISZEWSKICH
dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Głównym założeniem projektu było odtworzenie, kształtowanie i utrzymanie tradycyjnej zieleni w sąsiedztwie zabytkowych budynków zgromadzonych w muzeum. Zadanie uwzględniało nasadzenia tradycyjnych i chronionych drzew i krzewów oraz poprawę warunków glebowo – wilgotnościowych pod ich uprawę. W ramach zadania zrewitalizowano także historyczny park Gulgowskich o powierzchni 7950 m2.co przyczyniło się do poprawienia ruchu turystycznego na jego obszarze. Realizacja projektu przyczyniła się do utworzenia nowych i rewaloryzacji istniejących ogólnodostępnych ogrodów i terenów zieleni, położonych na terenie plenerowej wystawy stałej tradycyjnego budownictwa Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich.

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku wynosiło 100000 zł.

Fot. Sonia Klein-Wrońska i Mateusz Słomiński

Oceń