Together Magazyn » Kultura » Fundacja Teatr Junior

Fundacja Teatr Junior

Fundacja Teatr Junior

W grudniu bieżącego roku minie pierwsza rocznica powstania Fundacji Teatr Junior, która jest rozwinięciem działającego od 1990 roku Teatru Muzycznego JUNIOR, pod kierownictwem Małgorzaty Ryś. Jakie cele przyświecają bieżącej działalności fundacji? Przede wszystkim nadrzędnym założeniem jest działalność kulturalno-oświatowa, która stwarza przestrzeń do działań twórczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W tym kontekście działania twórcze są skupione wokół sztuk teatralnych, jak również szeroko pojmowanej edukacji teatralnej. Ważna jest także współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami kulturalnymi.

Chociaż w Polsce nie brakuje teatrów amatorskich, celem Fundacji jest wypracowanie innowacyjnych metod, które będą ją pozytywnie wyróżniać na tle innych placówek. Szczególnym polem jest w tym przypadku działalność edukacyjna. Fundacja Teatr Junior realizuje swoje cele, tworząc i organizując warsztaty czy wydarzenia kulturalne. Należy do nich zaliczyć różnego rodzaju spektakle teatralne, koncerty, a także międzypokoleniowe projekty artystyczne. Fundacja organizuje również konferencje tematyczne na niwie edukacji kulturalnej oraz szkolenia. Warsztaty obejmują zajęcia taneczne, muzyczno-ruchowe, teatralne, musicalowe, literackie czy wokalne. Prowadzący to osoby ze świata kultury i sztuki, którzy mają wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Aby zapoznać się z pełną ofertą warsztatów, należy odwiedzić stronę internetową http://www.muzyczny.org/#page/edukacja.

Istotną częścią działalności Fundacji jest realizowanie projektów, które wspomagają rozwój osobisty – tak ważny w życiu młodego człowieka. Szczególnie godne uwagi jest połączenie harmonijnego rozwoju różnych sfer życia, a więc kulturalnej, fizycznej, psychicznej i duchowej. Działalność statutowa obejmuje również przełamywanie barier międzypokoleniowych i międzykulturowych. Temu celowi ma służyć realizacja wspólnych projektów.

Postulat rozwoju edukacji kulturalnej nie zawsze dokładnie się wypełnia w placówkach oświatowych. Dzięki działalnościom takich instytucji, jak Fundacja Teatr Junior, jest on sukcesywnie realizowany, obejmując swoim zasięgiem dzieci, młodzież szkolną i akademicką, a także osoby dorosłe. Realizowanie wspólnych projektów przyczynia się do ugruntowania płaszczyzny porozumienia międzypokoleniowego na gruncie sztuki i wszechstronnego rozwoju, niezależnie od wieku.

Działająca w realiach XXI wieku fundacja musi umieć wyzyskiwać najnowsze nowe technologie. Nie inaczej dzieje się w przypadku Fundacji Teatr Junior. Nowoczesne rozwiązania technologiczne są cenną pomocą w finalizacji licznych projektów artystycznych. Fundacja prowadzi również działalność wydawniczą, publikując materiały reklamowe, broszury konferencyjne, warsztatowe i literackie.

Pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych latach Fundacja Teatr Junior będzie działała równie prężnie jak dotąd, stanowiąc inspirację do rozwoju dla młodych ludzi i propagując wartości niesione przez sztukę.

Teatr Muzyczny – Teatr JUNIOR

Plac Grunwaldzki 1, 81–372 Gdynia

http://www.teatrjunior.pl/

Oceń