Together Magazyn » Aktualności » Rzecz z historią – opowiedz nam o niej!

Rzecz z historią – opowiedz nam o niej!

Emigrujemy z wielkimi walizkami albo małym plecakiem, do którego pakujemy najpotrzebniejsze przedmioty. Czasami jedna rzecz staje się specjalnym towarzyszem podróży, który zyskuje swoją własną, emigracyjną historię. Jeśli masz przedmiot, który pomagał Ci w trudnych chwilach albo przypominał o domu, przekaż go i opowiedz o nim w Muzeum Emigracji w Gdyni. „Rzeczy z historią” zostaną pokazane na wystawie na przełomie 2017 i 2018 roku.

Archiwum Emigranta Muzeum Emigracji poszukuje osób, które wyemigrowały z Polski w latach 1989-2015, a w podróży towarzyszyła im „rzecz”. Jaka rzecz? Tego właśnie jesteśmy ciekawi. Z przekazanych przedmiotów i związanych z nimi historii, na przełomie 2017 i 2018 roku, powstanie wystawa pod tytułem „Rzecz z historią”. Osoby, które chciałyby ją współtworzyć, przekazać swoją emigracyjną pamiątkę oraz opowiedzieć o niej badaczom Archiwum Historii Mówionej, proszone są o kontakt pod numerem telefonu: +48 58 670 41 75 lub drogą mailową: archiwum@muzeumemigracji.pl.

Rzeczy mają swoją historię – opowiadają o ludziach, podróżach, ważnych miejscach i momentach. Są świadectwami swojej epoki, ale i mówią wiele o tym, kto na nie patrzył i ich dotykał. Są wśród nich przedmioty osobiste, które mówią więcej niż tysiąc słów. Nawet najzwyklejsza rzecz może stać się drogocennym skarbem dzięki historii, która wiąże ją z właścicielem.

Od początku akcji zbierania pamiątek Muzeum Emigracji spotyka się z wielkim zaangażowaniem ludzi, dla których historia emigracji łączy się z osobistym doświadczeniem. Dzięki darom udało się zgromadzić wiele obiektów o trudnej do przecenienia wartości emocjonalnej, ale i naukowej. Jakie przedmioty towarzyszą polskim emigrantom po 1989 roku? Co emigranci pakują do swoich walizek? Tego będzie się można dowiedzieć na współtworzonej przez nich wystawie „Rzecz z historią”.

Oceń