Together Magazyn » Aktualności » Muzeum Historyczne Miasta Gdańska stawia na młodzież!

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska stawia na młodzież!

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w ramach XIV edycji Projektu „Wakacyjny Staż” organizowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku ufundowało ze środków własnych dwa płatne staże dla studentów. Instytucja kultury uczestniczy w tym społecznie potrzebnym przedsięwzięciu po raz pierwszy.

Dostrzegamy problem ludzi młodych wchodzących na rynek pracy i rozumiemy ich potrzeby, dlatego też postanowiliśmy na miarę naszych możliwości ufundować w programie dwa staże. Dwie asystentki odbędą miesięczne staże w naszej bibliotece, gdzie zapoznają się ze zbiorami i do końca września 2016 r. będą uczestniczyły w pracach przy reorganizacji tego działu. Przy wyborze charakteru praktyk szukaliśmy kompromisu pomiędzy rynkiem zewnętrznym, tj. specjalizacjami prowadzonymi w ramach studiów na Uniwersytecie Gdańskim, a naszymi potrzebami. Decyzja o miejscu odbycia praktyk podyktowana była także chęcią stworzenia możliwości przeszkolenia zawodowego w tym obszarze, w którym szansa na zatrudnienie jest de facto najmniejsza. Jeśli wszystkie strony będą zadowolone ze współpracy nie wykluczamy, że stażystki otrzymają umowy o pracę po zakończeniu programu.” – mówi dr hab. Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Do tegorocznej edycji Projektu zgłosiło się 86 firm. Ufundowały one 378 miejsc na płatnych, wakacyjnych praktykach. Do 10.06.2016 r. przyjęto 1278 zgłoszeń od kandydatów.

image001

Więcej o Programie: https://wakacyjnystaz.gdansk.gda.pl/

Lista Laureatów: https://wakacyjnystaz.gdansk.gda.pl/laureaci

Więcej o Muzeum: https://muzeumgdansk.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/muzeumhistorycznegdansk

Oceń