Together Magazyn » Kultura » Gdański Teatr Szekspirowski

Gdański Teatr Szekspirowski

W świadomości wielu gdańszczan i mieszkańców Pomorza Gdański Teatr Szekspirowski zagościł na dobre stosunkowo niedawno – przy okazji doniesień medialnych, w których opisywano przygotowania do otwarcia jego nowej siedziby. Sama uroczystość odbyła się 19 września 2014 roku i przyciągnęła uwagę tysięcy osób, nie tylko w Polsce.

I nie ma w tym nic dziwnego – w końcu po niemal 40 latach wybudowano od podstaw nowy, imponujący gmach teatru dramatycznego w naszym kraju. Głośna inwestycja pochłonęła łącznie 95,5 mln zł. Przedsięwzięciu patronowały takie osobistości, jak książę Walii oraz liczni aktorzy i ludzie kultury z różnych krajów.

Warto jednak pamiętać, że Gdański Teatr Szekspirowski to instytucja kulturalna, która działa z powodzeniem już od wielu lat. Jej głównym celem jest oczywiście tworzenie, upowszechnianie i prezentowanie osiągnięć z zakresu kultury teatralnej. Równie ważne jest wspieranie młodych twórców, ich talentów, promowanie osiągnięć i upowszechnianie wartości sztuki we współczesnym świecie. Jednym z bardziej reprezentatywnych działań jest organizowany corocznie Festiwal Szekspirowski. Jego tradycja sięga 1993, gdy Fundacja Theatrum Gedanense zorganizowała inauguracyjne Gdańskie Dni Szekspirowskie, znane później właśnie jako Festiwal. Impreza, która cieszy się dużym powodzeniem, gromadzi uczestników i miłośników teatru z kraju i zagranicy. Od 2006 roku gdański Festiwal Szekspirowski jest częścią Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich, która skupia imprezy organizowane w Niemczech, Rumunii, Anglii, na Węgrzech czy w Hiszpanii.

Warto zwrócić szczególną uwagę na działalność edukacyjną Teatru Szekspirowskiego, która jest skierowana do dzieci, młodzieży i nauczycieli. Początki działalności edukacyjnej datuje się na 1999 rok, w którym działania tego typu podjęła wspomniana już Fundacja Theatrum Gedanense. Gdański Teatr Szekspirowski bezpośrednio kontynuuje i rozwija tę formę pracy z młodymi ludźmi. Wyraża się ona przede wszystkim poprzez organizację różnorodnych warsztatów teatralnych, z udziałem znakomitych artystów scen polskich i zagranicznych. Inne formy działalności edukacyjnej to festiwale, wykłady, prelekcje, konkursy i wystawy. Ważną częścią propagowania kultury jest edukacja teatralna nauczycieli w zakresie pedagogiki teatralnej. Dzięki działaniom Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, w zajęciach uczestniczyło już wielu pedagogów z Trójmiasta i Pomorza. Ponieważ Gdańsk ma bogate tradycje teatralne, które sięgają setek lat wstecz, ważne jest budowanie świadomości historycznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Gdański Teatr Szekspirowski sukcesywnie rozbudowuje i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, stając się niezwykle ważną placówką kulturalno-oświatową województwa pomorskiego.

Gdański Teatr Szekspirowski

ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80–818 Gdańsk

tel.: +48 58 351 01 51

faks: +48 58 351 01 50

e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl

Oceń