Ubezpieczenie na wypadek choroby będzie mocnym finansowym wsparciem dla osoby chorej i jej bliskich, kiedy niespodziewanie przyjdzie im się zmierzyć z niemałymi wydatkami na leczenie ciężkiej choroby. Pieniądze z polisy umożliwią przeprowadzenie niezbędnych (często kosztownych) badań i zabiegów rehabilitacyjnych lub medycznych. Pomogą również zapewnić należyty standard życia zwłaszcza wtedy, gdy choroba wymaga długiego leczenia i przerwy w pracy.

Na rynku jest dużo ofert tego typu ubezpieczeń, dlatego warto wiedzieć, jakie czynniki wziąć pod uwagę przy wyborze polisy.

Suma ubezpieczenia

– czyli ile pieniędzy będzie wypłacone w przypadku zachorowania.

Czasem firma ubezpieczeniowa określa jedną konkretną kwotę za wystąpienie choroby, ale często daje możliwość wyboru spośród kilku kwot albo wskazuje jedynie wartość minimalną i maksymalną. Należy się więc zastanowić – biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe – jaka kwota stanowić będzie najlepsze uzupełnienie dla naszego dochodu w razie konieczności leczenia.

Warto także pamiętać, że wyższa suma ubezpieczenia to wyższa składka.

Wysokość składki

– czyli ile zapłacimy za ubezpieczenie.

Wysokość składki jest zależna od wielu czynników, przede wszystkim od wieku osoby ubezpieczonej i stanu jej zdrowia, ale także od zakresu chorób objętych ubezpieczeniem i wysokości sumy ubezpieczenia. Przed zawarciem ubezpieczenia dobrze jest porównać kilka ofert, patrząc nie tyle na same składki, ale również na to, co za tę składkę otrzymamy – to znaczy jaką sumę ubezpieczenia i za jakie choroby. Trzeba wiedzieć, że im niższa składka, tym mniejszy będzie zakres ubezpieczenia lub suma ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

– czyli jakie choroby objęte są ochroną ubezpieczeniową.

Każdy ubezpieczyciel wskazuje konkretnie, za jakie choroby wypłaci pieniądze. Wykupując ubezpieczenie na życie należy sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia nie tylko listę chorób objętych ubezpieczeniem, ale również to, w jaki sposób są zdefiniowane (np. jakiego stadium choroby dotyczą). W niektórych ubezpieczeniach jest dodatkowo możliwość uzyskania tzw. zagranicznej konsultacji medycznej, dzięki której postawiona diagnoza i metody leczenia mogą być zweryfikowane przez najlepszych specjalistów dla danej choroby. Tak dodatkowa opcja może się okazać kluczowa w dalszym leczeniu, zwłaszcza tych najcięższych chorób typu nowotwory czy choroby serca.

Ubezpieczenie na życie – zakres wyłączeń

Czytając zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia należy zapoznać się także z zakresem wyłączeń. Wyłączenia to sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy.

Zazwyczaj są to sytuacje, w których:

– we wniosku o zawarcie umowy podane zostały niezgodne z prawdą informacje o stanie zdrowia;

– na wystąpienie choroby wpłynęło spożywanie alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych,

– ubezpieczony przed wykupieniem polisy leczył się na chorobę, której nie zgłosił we wniosku.

Wybór ubezpieczenia na życie  to bardzo ważna decyzja. Kompleksowe, dostosowane do potrzeb ubezpieczenie zaprocentuje w przyszłości i zapewni ubezpieczonemu poczucie bezpieczeństwa.

Podobne

O Autorze

Mat. Redakcyjne

Magazyn Together - Rodzinna strona Trójmiasta

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany