Together Magazyn » Edukacja » Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama

Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia, a więc pozbawionego poczucia zależności od innych czy stygmatyzacji społecznej. Jednak nie zawsze istnieje możliwość, by w pełni cieszyć się tym prawem. Działalność różnego rodzaju fundacji, takich jak Fundacja Brama, jest stwarza możliwości wyrównania szans dla wszystkich.

 

Misję Fundacji Edukacji i Wspierania Rodziny Brama można określić krótko – być dla wszystkich, a zwłaszcza dla społeczności lokalnej. Szczególnie ważnym terenem działania jest zatem dla Fundacji Pruszcz Gdański, jako miejsce jej siedziby, a także całe Trójmiasto i w szerszym zakresie – obszar województwa pomorskiego. Warto jednak pokreślić, że w zasadzie nie ma ograniczeń terytorialnych w jej działaniu, co zresztą jest zgodne ze statutem. Fundacja Brama kieruje zatem swoje wsparcie zarówno do osób mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i emigrantów. Właśnie do osób przebywających za granicą skierowana jest oferta elearningu, czyli nauki przez internet. W każdym miejscu Polski można skorzystać z homeschoolingu (nauczanie domowe).

Mieszkańców Trójmiasta i Pruszcza Gdańskiego Fundacja zaprasza do skorzystania z nauki w Niepublicznych Szkołach Katolickich im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim. Placówka prowadzona przez fundację (szkoła podstawowa i gimnazjum) funkcjonuje już od 2004 roku, a zatem w bieżącym roku świętowała 10-lecie swojego istnienia. To jeden z najbardziej transparentnych przykładów działań Fundacji. W ciągu 10 lat działalności szkoły odniosły wiele sukcesów dydaktyczno-wychowawczych. Ich uczniowie i absolwenci są zaliczani do ścisłej czołówki trójmiejskich placówek. Same Niepubliczne Szkoły Katolickie cieszą się uznaniem jako najlepsze placówki w powiecie gdańskim.

Jak podkreślają uczniowie, rodzice i sami nauczyciele, istotą wyjątkowości Niepublicznych Szkół Katolickich im. Jana Pawła II jest rodzinna atmosfera, wzajemne zaufanie i zrozumienie oraz stworzenie dzieciom optymalnych warunków do nauki i rozwoju. Są to placówki nowoczesne, doskonale wyposażone i w pełni przygotowane do realizowania misji kształcenia. Równie ważna jest przyjazna atmosfera i elastyczne podejście nauczycieli. Szkoły prowadzone przez Fundację są placówkami, do których uczniowie uczęszczają z chęcią i radością. Najlepszym dowodem efektywności działań tych placówek są zresztą znakomite wyniki uzyskiwane przez ich podopiecznych.

Można powiedzieć, że funkcjonowanie Fundacji Edukacji i Wspierania Rodziny Brama nie ogranicza się do ściśle określonych działań. Fundacja jest aktywna wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość realizowania celów użytecznych społecznie. Na pomoc Fundacji mogą zwłaszcza liczyć dzieci i młodzież, rodziny, osoby chore i niepełnosprawne, a także ludzie w starszym wieku. Głównym celem Fundacji Brama jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz godnego życia i wyrównywania życiowych możliwości. Obserwując liczne działania, które podejmuje Fundacja, można mieć nadzieję, że skuteczność jej funkcjonowania w kolejnych latach będzie równie duża jak dotychczas.

 

 

Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama

ul. Wojska Polskiego 8, 83–000 Pruszcz Gdański

Tel. 58 691 75 60

e-mail: biuro@fundacjabrama.pl

http://www.fundacjabrama.pl

https://www.facebook.com/fundacjabrama

Oceń