Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Czym są kursy NVC?
szkolaempatii wp

Czym są kursy NVC?

Nonviolent Communication, w skrócie NVC, to trudna sztuka komunikacji bez przemocy, a więc bez krzyku, oskarżeń i krytyki.

Choć nie jest łatwa, warto ją opanować, by zaprowadzić w swoim życiu spokój i budować relacje oparte na szacunku oraz empatii. Pomóc w tym mogą warsztaty NVC organizowane przez ośrodki rozwoju osobistego i prowadzone przed doświadczonych w tej dziedzinie ekspertów.

Na czym polega szkolenie NVC?

Kurs NVC składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza obejmuje wykłady, w trakcie których uczestnicy dowiadują się, jakie założenia leżą u podstaw koncepcji NVC i jakie przyświecają jej cele oraz poznają kluczowe elementy skutecznej komunikacji i najlepsze techniki umożliwiające stronom dialogu osiągnięcie porozumienia. Druga część natomiast polega na praktycznym wykorzystaniu zdobytych informacji i ich przećwiczeniu w zaimprowizowanych scenkach imitujących realne, często spotykane interakcje społeczne, w tym sytuacje konfliktowe. Biorąc udział w takich symulacjach, kursanci mają okazję przekonać się jak dobrze radzą sobie w kontaktach z innymi ludźmi, zarówno bliskimi, jak i obcymi, oraz udoskonalić swoje zdolności w tym zakresie. Profesjonalne szkolenie NVC pozwala nie tylko zdobyć cenne, bardzo przydatne w życiu codziennym umiejętności, ale też zajrzeć w głąb siebie i nauczyć się trafnie rozpoznawać oraz właściwie wyrażać swoje uczucia i emocje. To nie tylko uniwersalne narzędzie służące do lepszej komunikacji, ale też droga do większej samoświadomości oraz pełnego zrozumienia siebie i innych.

Gdzie można się nauczyć NVC?

Jak wspomnieliśmy na początku, warsztaty NVC organizowane są przez ośrodki rozwoju osobistego. Wiele z nich można znaleźć w internecie. Przykładem takiego dostępnego online ośrodka jest Szkoła Empatii (szkolaempatii.pl), certyfikowana placówka edukacyjna regularnie organizująca spotkania z ekspertami specjalizującymi się w kształtowaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych. Aby zapisać się na kurs NVC w Szkole Empatii, wystarczy zarejestrować się na podanej wyżej stronie i zgłosić chęć udziału w warsztatach ­– na każde szkolenie NVC zapisy prowadzone są drogą elektroniczną.

Oceń