Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, zaprasza na Dzień Otwarty, we wtorek 30 maja w godz. 10.00 – 14.00. Tego dnia w całej Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To wyraz uznania i podziękowania dla wielu wspaniałych ludzi, którzy otworzyli swoje serce i swój dom dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać w swojej rodzinie biologicznej. Podczas Dnia Otwartego będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące pełnienia roli rodziny zastępczej, m.in. jakie warunki należy spełnić a także jakie wsparcie mogą otrzymać rodzice zastępczy.

– „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą” – tym przesłaniem chcielibyśmy zainteresować kandydatów na rodziców zastępczych, możliwością zaopiekowania się dziećmi i stworzenia im bezpiecznego domu – mówi Urszula Szymańska, kierownik Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u. Zapraszamy małżeństwa oraz osoby samotne zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, które mają w sobie dużo ciepła, czułości i miłości i chciałyby ją ofiarować dzieciom. Opieka nad dziećmi opuszczonymi i zaniedbanymi wymaga otwartego serca, zaangażowania, zrozumienia i cierpliwości, ale przynosi satysfakcję i ogromną radość rodzicom zastępczym – dodaje U. Szymańska.

Rodziny zastępcze objęte są stałym wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą psychologiczną zarówno dla rodziców, jak i dzieci, pedagogiczną i prawną. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Rodziny zawodowe otrzymują dodatkowo comiesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy. Sopocki MOPS oferuje rodzicom zastępczym udział w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia, możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania.
Każdego roku, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkie rodziny zastępcze wraz dziećmi, na którymi sprawują pieczę spotykają się na festynie integracyjnym gdzie mają okazję do wymiany doświadczeń oraz bliższego poznania się.

Aby zostać rodzicem zastępczym należy spełnić kilka wymogów, m. in. posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce, odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło utrzymania, odbyć szkolenie, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym opiekę nad dzieckiem. Ważna jest motywacja i predyspozycje przyszłych rodziców oraz możliwość zapewnienia dziecku należytej opieki oraz możliwości rozwoju. Dzieci, które przychodzą z bagażem trudnych życiowych doświadczeń, otoczone troskliwą opieką i miłością rodziców zastępczych stają się radosne i szczęśliwe. „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”!

Zapraszamy na Dzień Otwarty do Działu Pieczy Zastępczej MOPS Sopot, we wtorek 30 maja w godz. 10.00 – 14.00, al. Niepodległości 759a. I piętro, tel. 58 555-10-22.

O Autorze

Mat. Redakcyjne

Magazyn Together - Rodzinna strona Trójmiasta

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany