Together Magazyn » Aktualności » Konferencja „Opieka nad matką i dzieckiem w aspekcie różnic kulturowych”

Konferencja „Opieka nad matką i dzieckiem w aspekcie różnic kulturowych”

Temat emigracji do krajów Europy zachodniej budzi wiele emocji. Nie dotyczy on głównie Polski, co więcej – współczesna masowa emigracja osób z różnych kręgów kulturowych do naszego kraju jest zjawiskiem nowym. Jesteśmy jednak częścią Unii Europejskiej i powinniśmy być odpowiednio przygotowani na wyzwania, które się wiążą z tą sytuacją. Należy do nich również problem opieki nad matką i dzieckiem.
W piątek 29 stycznia br. odbyła się w Gdańsku ciekawa konferencja poświęcona omawianej problematyce. Prelegenci przedstawili między innymi zagadnienia związane z prawnymi aspektami opieki nad kobietą będącą uchodźcą, a także przeanalizowali temat imigrantów w kontekście polskiego systemu ubezpieczeń. Sporo uwagi poświęcono zagadnieniu opieki okołoporodowej w przypadkach kobiet pochodzących z odmiennych kręgów kulturowych. Zajmowano się również tematyką psychologii narodzin dziecka na obczyźnie.

Oceń