Wielu ludzi słysząc słowo komornik ma złe skojarzenia i czują się zagrożeni. Bo jak wiadomo komornik przeprowadza przymusową egzekucją długów. Najważniejszym zadaniem komornika jest wykonanie egzekucji sądowej, inaczej mówiąc ściągnięcie długów z majątku dłużnika na rzecz wierzyciela. Jednak zadanie komornika może zostać rozpoczęte dopiero po wydaniu przez sąd tytułu wykonawczego. Zajęcie majątku dłużnika wymaga od komornika wykonania wielu działań. Na przykład zidentyfikowanie majątku dłużnika, dokonania jego spisu, wyznaczenie jego składników na zabezpieczenie roszczeń wierzyciela.

  Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który gwarantuje wykonanie wyroków sądowych. Z racji wykonywanych obowiązków zgodnie z literą prawa, podlega szczególnej ochronie. Dla każdego człowieka, oznacza to, że naruszenie jego nietykalności będzie wiązało się z surową karą w procesie karnym. Komornik powinien wykonywać swoje zadania rzetelnie, ponieważ podlega on odpowiedzialności, jeżeli dopuściłby się przestępstw urzędniczych.

Jak działa komornik?

  Komornicy pracują w swoich rewirach, a oznacza to, że ich działanie jest związane z konkretnym sądem rejonowym i wypełniają egzekucje długów na podstawie wyroków wydanych przez ten sąd. Wierzyciel ma możliwość samodzielnego wskazania innego komornika, jednak będzie musiał pokryć koszty jego pracy. Wyjątek stanowi egzekucja nieruchomości, w tym przypadku nie ma możliwości wybierania komornika.

  Funkcjonariusz publiczny wskazany przez wierzyciela nie ma prawa odmówić podjęcia działań egzekucyjnych, jeżeli dotyczą one obszaru sądu apelacyjnego z jego rewiru. Istnieją odstępstwa w sytuacji, gdy dany komornik przyjmuje petentów w swojej kancelarii komorniczej. Swoją pracę świadczy od poniedziałku do soboty: 7-21. Ponadto na podstawie zezwolenia prezesa sądu rejonowego przeprowadza czynności egzekucyjne w nocy oraz w dni świąteczne.  

Na czym polega praca komornika?

  Jak już wspomniano, czynności prowadzone przez komornika zmierzają do wykonania egzekucji sądowej. Działania komornika polegają na wykorzystaniu środków przymusu w celu ściągnięcia długów z majątku dłużnika dla spełnienia zasądzonych należności dla wierzyciela. Może na przykład dotyczyć to niespłacanego kredytu zaciągniętego w banku na zakup samochodu, mieszkania itp.

  Praca komornika nie skupia się tylko na egzekwowaniu środków finansowych, jego działania mają również charakter niepieniężny to znaczy związany z wydaniem nieruchomości lub eksmisją. Warto zapamiętać, że do czasu, gdy wierzyciel nie złoży tytułu wykonawczego i wniosku o wszczęcie egzekucji, komornik nie może przeprowadzać żadnych działań egzekucyjnych.

  Komornik działając zgodnie z prawem może, zajęte w trakcie egzekucji mienie sprzedaż a uzyskane środki finansowe przekazać wierzycielowi. Funkcjonariusz publiczny ma również prawo przeprowadzić eksmisję lokatorów, którym skończyła się umowa najmu a sąd nakazał opuszczenie mieszkania. Na wniosek wierzyciela komornik dokona eksmisji takich osób. 

Jak uniknąć czynności prowadzonych przez komornika?

  Aby nie doszło do wizyty komornika i zajęcia mienia, lepiej rozpocząć działania wcześniej. To znaczy, podjąć kroki w celu dogadania się z wierzycielem. Jeżeli dotyczy to banku, można wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty lub czasowego zawieszenia spłaty kredytu. Można również podczas rozprawy sądowej przedstawiać okoliczności, które doprowadziły do zaistniałej sytuacji.

Czy wierzyciel może wpłynąć na postępowanie egzekucyjne komornika?

   Wierzyciel składając tytuł wykonawczy u komornika, wskazuje we wniosku metody ściągania zadłużenia. Konkretnie chodzi o to, czy dług ma być ściągany z rachunków bankowych, wynagrodzenia dłużnika czy na przykład z ruchomości, czyli: komputer, meble, sprzęt AGD itp. Egzekucja może dotyczyć również nieruchomości, czyli zabezpieczenie na poczet długów mieszkania czy działki dłużnika. Wynika z tego, że to wierzyciel ma wpływ na przebieg egzekucji komorniczej.

Artykuł powstał we współpracy z http://komornikgdansk-michalski.pl/

Kim jest komornik?
Oceń ten post

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany