Together Magazyn » Aktualności » Rusza nabór do publicznych przedszkoli w Trójmieście

Rusza nabór do publicznych przedszkoli w Trójmieście

Na ten moment czekało z niecierpliwością wielu rodziców. Z pewnym opóźnieniem, wynikającym z wprowadzania reformy oświatowej, rusza rekrutacja do trójmiejskich przedszkoli publicznych. Poniżej prezentujemy praktyczne informacje dotyczącego tegorocznego naboru.

W Gdańsku – nabór od 24 kwietnia

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, którzy chcą posłać swoje pociechy do placówek w Gdańsku, w tym roku musieli uzbroić się w cierpliwość. Dopiero w miniony czwartek (30.03) poznaliśmy szczegóły harmonogramu rekrutacji, które są dostępne na stronie internetowej www.gdansk.pl. Co muszą wiedzieć rodzice przyszłych przedszkolaków?

Nabór potrwa od 24 kwietnia (godz. 9.00) do 10 maja (godz. 15.00) – w tym czasie należy składać wnioski wraz z dokumentami. Rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy https://portal.edu.gdansk.pl. Zgłoszenia będą weryfikowane w dniach 10–23 maja.

Termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych upływa 23 maja (godz. 12.00). Natomiast w dniach 24–30 maja rodzice powinni pisemnie potwierdzić wolę uczęszczania do wybranej placówki.

Komisja rekrutacyjna 1 czerwca (godz. 13.00) poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W dniach od 12 czerwca (godz. 9.00) do 19 czerwca (godz. 15.00) będzie trwać rekrutacja uzupełniająca.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą uwzględniane następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie zostaną uwzględnione takie czynniki, jak: zamieszkanie w obwodzie szkoły, fakt pracy/nauki w systemie dziennym rodziców kandydata, fakt uczęszczania do tej samej placówki rodzeństwa kandydata.

W roku szkolnym 2017/2018 na dzieci będzie czekało 6150 miejsc w przedszkolach publicznych i 2400 miejsc w placówkach upublicznionych. Natomiast przedszkola niepubliczne przygotowały ok. 6680 miejsc.

W Gdyni – rekrutacja do 12 kwietnia

Nabór do gdyńskich przedszkoli ruszył 30 marca. Rodzice muszą mieć na uwadze, że rekrutacja (tradycyjna i elektroniczna) potrwa tylko do 12 kwietnia (do godz. 16.00); wnioski można składać za pomocą strony internetowej https://gdynia.formico.pl. Tam jest też dostępny informator o ofercie poszczególnych placówek. Jak podkreślono, postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. Z rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadza się wspólną rekrutację do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Warto zaznaczyć, że decyzja o naborze nie jest uwarunkowana kolejnością zgłoszeń. Kryteria naboru są te same, jak w przypadku gdańskich placówek i na tej podstawie ustalany jest system punktowy. We wniosku rekrutacyjnym można wskazać maksymalnie trzy placówki, przyznając jednej z nich pierwszeństwo wyboru.

We wtorek 25 kwietnia (godz. 15.00) komisje rekrutacyjne ogłoszą publicznie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Z wynikami rekrutacji będzie można się zapoznać w placówce danego wyboru lub poprzez zalogowanie na stronie internetowej.

W dniach 26–28 kwietnia (do godz. 17.00) rodzice powinni złożyć pisemne potwierdzenie woli zapisania dziecka do danej placówki, jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości 5 maja (godz. 15.00).

Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą skorzystać z procedury odwoławczej i wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca potrwa w dniach 1–21 czerwca:

 • 1–7 czerwca (do godz. 16.00) – należy złożyć wniosek i dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami;
 • 14 czerwca (godz. 15.00) – zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 16–19 czerwca (do godz. 17.00) – rodzice powinni potwierdzić pisemnie wolę zapisu dziecka do przedszkola;
 • 21 czerwca (godz. 15.00) – nastąpi podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W Sopocie zakończono pierwszy etap rekrutacji

Zasady naboru dzieci do sopockich przedszkoli w bieżącym roku reguluje Uchwała NR XXV/341/2017 Rady Miasta Sopotu. Zasadnicze postępowanie rekrutacyjne zostało już zakończone. Trwało ono przez cały marzec i opierało się na systemie punktowym. W poniedziałek 10 kwietnia o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a 21 kwietnia – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki. Równolegle będzie trwało postępowanie uzupełniające. W jego ramach od 24 kwietnia do 5 maja (do godz. 15.00) będzie można składać wnioski rekrutacyjne. Z kolei ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 19 maja o godz. 13.00, a kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 31 maja (do godz. 12.00). Termin ostatecznego podania listy kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym, o ile będą jeszcze wolne miejsca, upływa 28 sierpnia (do godz. 12.00). Podobnie jak w minionych latach, miasto zamierza zapewnić wszystkim chętnym dzieciom miejsca w placówkach publicznych.

Oceń