Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Zwiększenie kompetencji nauczycielskich, jak to zrobić?
teacher-sitting-in-classroom-edlhh

Zwiększenie kompetencji nauczycielskich, jak to zrobić?

Podnoszenie kwalifikacji to kluczowy element własnego rozwoju zawodowego. W zakresie nauczania jest jest szczególnie ważne, gdyż otaczający nas świat wykazuję coraz to nowe potrzeby.

Kariera zawodowa nauczyciela języka wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji, oraz poznawania różnych, coraz to nowszych metod nauczania. Świat pedagogiki jest bardzo dynamiczny, zmieniają się sposoby przekazywania, wiedzy, a także potrzeby uczniów. Na przestrzeni lat kształtuje się metodologia nauczania języków, aby w jak najlepszy, oraz przyswajalny sposób przekazać wiedzę najmłodszym. Jak zatem w efektywnie zwiększyć i rozwinąć swoje kompetencje jako nauczyciel języka angielskiego?

Metodyka nauczania języka angielskiego – czyli jak zaciekawić ucznia


Jednym z podstawowych aspektów pracy nauczyciela języka angielskiego jest metodyka nauczania. Szczególnie dzieci i młodzież odbierają od otoczenia ogromne ilości bodźców, które z łatwością odciągają uwagę i skupienie. Bardzo ważne jest wypracowanie odpowiedniej metodyki nauczania, która pozwoli nie tylko na utrzymanie koncentracji uczniów na opracowanym zagadnieniu, ale również zachęci do ponownych zajęć. Rynek dydaktyczny dysponuje ogromna ilością materiałów pomocniczych, które możemy wykorzystywać według naszego uznania takich jak gry czy zabawy. Dodatkowo w zależności od wieku studentów wskazane jest wprowadzanie do programu nauczania materiałów z otaczającego nas świata takich jak muzyka, prasa, zasoby internetowe, programy rozrywkowe czy w przypadku małych dzieci mogą to być marionetki i pacynki, kolorowe stroje, maski oraz zwykłe rzeczy użytku codziennie. Ważne, aby przy wykorzystywaniu materiałów dodatkowych zachować różnorodność zastosowania adekwatnie i indywidualnie do przedziału wiekowego oraz poziomu zaawansowania. Należy również zwrócić uwagę na przygotowanie estetycznej infrastruktury na przykład przytulnych sal, dydaktycznych kącików czy ściennych tablic w salach (dla dzieci). Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest regularność spotkań, należy wprowadzić rytm spotkań czy zajęć, tak aby zachować płynność w realizowaniu materiału. W wypracowaniu sobie odpowiedniej metodyki nauczania mogą pomóc także odpowiednie szkolenia stacjonarne oraz profesjonalne szkolenia online dla nauczycieli organizowane przez odpowiednie organizacje i szkoły kształcenia dydaktycznego.  

Co jest wartościowe na rynku pracy?

Przy rekrutowaniu odpowiedniej kadry nauczycielskiej oprócz zdolności metodycznych opisanych powyżej bardzo ważne są kompetencje nauczyciela. Przy założeniu, że kompetencję dzielimy na wychowawcze oraz merytoryczne nauczyciel powinien rozwijać swoje umiejętności na kilku podstawowych polach. Nawiązując do kompetencji wychowawczych, w zależności od grupy z którą nawiązana została współpraca (z dziećmi lub osobami dorosłymi) należy stworzyć bezpieczna atmosferę, gdzie uczniowie nie czują krępacji i nie jest tworzona żadnego rodzaju niezdrowa presja. Praca jako nauczyciel języka angielskiego wymaga również w odpowiedni sposób okazywania emocji, tak aby nie urazić któregoś z uczniów. Nie jest wskazane faworyzowanie wybranych osób. Ważne jest wytworzenie na zajęcia lub lekcjach poczucia przynależności do grupy.

Omawiając możliwości zwiększenia kompetencji merytorycznych. Istotnym jest aby przygotować sowich uczniów do posługiwania się językiem nowożytnym. Bardzo ważnym staje się również wytworzenie świadomości językowej jak i zbudowania wrażliwości kulturowej przy wykorzystaniu odpowiednich metod nauczania. Główną zasadą merytoryki nauczania języka angielskiego jest oczywiście rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz mówienia.

Jak rozwinąć swoje umiejętności?

Obecnie na rynku istnieją kursy oraz szkolenia zwiększające kompetencję pedagogiczne. Kursy można znaleźć na https://universe.earlystage.pl  Dzięki uczestnictwie w zajęciach doszkalających możliwy jest rozwój osobistych umiejętności, które w późniejszy sposób zostaną wykorzystane do rozwoju kariery. Dzięki odbytym kursom i szkoleniom, nauczyciel zwiększa swoją wartość na rynku pracy, a dla potencjalnego pracodawcy staje się godną zaufania, ambitną osobą. Rozwijanie kompetencji nauczycielski jest bardzo ważne w ciągle zmieniającym się świecie.

Oceń