Together Magazyn » Styl życia » Wędrówka z historią Gdańska

Wędrówka z historią Gdańska

Gdańskie Miniatury – kościoły i szpitale

Historia nie musi być wyłącznie dziedziną, która się kojarzy z uciążliwą koniecznością zapamiętywania dat, nazwisk i wydarzeń. Już od sześciu lat Instytut Kultury Miejskiej organizuje lekcje żywej historii, które opierają się na aktywnym zwiedzaniu różnych interesujących zakątków miasta. Są to spacery edukacyjne połączone z elementami gry miejskiej. Tematem tegorocznych Miniatur stały się kościoły i szpitale przykościelne, a więc bardzo ważne elementy kultury materialnej naszego miasta.

We wtorek 30 września uczniowie gdańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogli uczestniczyć w niezwykłych spacerach szlakiem dawnych dziejów Gdańska. Co ważne, udział w zajęciach był bezpłatny. Uczniowie, którzy wzięli udział w tym ciekawym przedsięwzięciu, mogli dokładniej poznać miejsca znane i rozpoznawane w całej Europie, jak Bazylika Mariacka. Nie zabrakło również zwiedzania miejsc mniej eksplorowanych turystycznie. Zwiedzano zatem dawny szpital św. Ducha, a także okolice Biskupiej Górki, Dolnego Miasta czy Starego Przedmieścia.

Dzięki projektowi Gdańskie Miniatury, dzieci i młodzież szkolna mogą aktywnie poznawać historię Gdańska, nie tylko tę znaną z kart podręczników. Atrakcyjna forma gry miejskiej pobudza ciekawość młodych osób i sprawia, że historia zyskuje całkiem nowy wymiar, czego dowodem pochlebne opinie zarówno uczestników Miniatur, jak i opiekunów.

 

Oceń