Together Magazyn » Aktualności » Trójmiejskie dzieci w wieku szkolnym poznają zasady zdrowego żywienia

Trójmiejskie dzieci w wieku szkolnym poznają zasady zdrowego żywienia

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, przy wsparciu Carrefour Polska, zrealizuje warsztaty drugiej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ABC Zdrowego Żywienia”, które tak jak rok temu odbywają się w Trójmieście.

Dzieci i młodzież z Trójmiasta wezmą udział w warsztatach, które zostały sfinansowane przez Fundację Carrefour. Zajęcia poprowadzą naukowcy z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, pod przewodnictwem dr inż. Renaty Korzeniowskiej-Ginter. Rekrutacja do zajęć została przeprowadzona w Gminie Szemud w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego oraz w Gdyni w Szkole Podstawowej Nr 17. Do warsztatów zaproszono szczególnie dzieci wywodzące się ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej. Wśród uczestników w całym kraju będzie co najmniej 35% dzieci wywodzących się ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej.

Carrefour Polska zainicjował ogólnopolski program edukacyjny „ABC Zdrowego Żywienia”, wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, dostrzegając problemy społeczne takie jak nadwaga, otyłość oraz choroby dietozależne. Program ma na celu zwiększenie świadomości na temat diety oraz modyfikację nawyków żywieniowych Polaków, ponieważ poziom wiedzy żywieniowej wciąż pozostaje niewystarczający. Konieczność prowadzenia działań edukacyjnych w tym zakresie wynika z faktu, że co trzeci konsument w Polsce ma nadwagę, co wskazuje na potrzebę podnoszenia świadomości żywieniowej wśród dzieci w wieku szkolnym.

Wyniki badań zrealizowanych podczas pierwszej edycji ujawniły niedostateczną znajomość zasad prawidłowego żywienia wśród uczestników. Natomiast po zakończonych warsztatach wśród 80% uczestników odnotowano wzrost wiedzy dotyczącej żywności i żywienia – mówi dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter, wykładowca Katedry Handlu i Usług Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, lokalny koordynator projektu „ABC Zdrowego Żywienia”. – Wyniki utwierdziły nas w przekonaniu, że istnieje potrzeba rozszerzenia działań edukacyjnych na większą grupę młodych mieszkańców Trójmiasta.

W warsztatach realizowanych w całej Polsce weźmie udział około 1000 dzieci w wieku szkolnym. Organizatorzy zaplanowali 177 zajęć, podzielonych na trzy bloki tematyczne. Dodatkowo, każdy może odnaleźć przydatne informacje na stronie internetowej http://abczywienia.pl/. Program został sfinansowany przez Fundację Carrefour, która przeznaczyła na ten cel grant w wysokości 134 760 euro.

Konsekwentnie działamy na rzecz podniesienia świadomości żywieniowej oraz wyeliminowania błędów żywieniowych poprzez zmianę nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska. – Nie tylko prowadzimy programy edukacyjne, ale także rozbudowujemy asortyment zdrowych produktów i wspieramy wydarzenia sportowe w całej Polsce.

Produkty do przygotowania potraw w czasie warsztatów kulinarnych dostarczy hipermarket Carrefour Morena, położony przy ul. Schuberta 102 A. Szeroki wybór produktów zdrowej żywności (bio i ekologiczne, dietetyczne, bezglutenowe, sojowe oraz dla diabetyków) jest jednym z wyróżników oferty produktowej Carrefour. W asortymencie sklepów znajduje się już ponad 300 certyfikowanych produktów ekologicznych, a także specjalna strefa „Świat Zdrowia”. Klienci mogą w niej znaleźć produkty dietetyczne, sojowe, dla diabetyków oraz blisko 200 produktów bezglutenowych.

Carrefour stworzył również gamę wyselekcjonowanych produktów „Jakość z Natury Carrefour” pochodzących z ekologicznie czystych terenów, wytwarzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa. Logo „Jakość z Natury Carrefour” oznacza brak konserwantów oraz sztucznych barwników, a produkty z tym znakiem są wolne od GMO. Sprzedaż produktów wyprodukowanych w Polsce jest jedną z podstawowych zasad polityki produktowej Carrefour – w tym celu firma współpracuje z ponad 1800 dostawcami, wśród których większość stanowią polskie firmy.

logotyp_abc_zdrowego_zywienia

 

Informacje dodatkowe

  • Program „ABC Zdrowego Żywienia” jest elementem prowadzonej od 2014 roku kampanii Carrefour „Z miłości do Zdrowia”. Jej celem jest promocja zdrowego i świadomego stylu życia. Firma wspiera swoich klientów, pracowników oraz wszystkich Polaków w dokonywaniu odpowiednich wyborów żywieniowych i w podnoszeniu poziomu świadomości na temat zdrowego żywienia. Działania te są realizowane poprzez zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz prowadzenie programów edukacyjnych.
  • 1. edycja programu edukacyjnego została zorganizowana i zrealizowana w 2015 roku przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, a jej odbiorcami były dzieci oraz seniorzy. W czasie trwania programu zorganizowano 240 warsztatów, poprowadzonych przez 70 ekspertów z 7 ośrodków naukowych z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Olsztyna, Lublina i Trójmiasta, docierając do osób ze środowisk o trudnej sytuacji społecznoekonomicznej. Cykl warsztatów obejmował 5 bloków tematycznych: żywieniowy, dietetyczny, sensoryczno-konsumencki, higieniczny i kulinarny, a dla każdej z grup przygotowano odrębne scenariusze zajęć.
  • Carrefour Polska ułatwia Polakom prowadzenie zdrowego stylu życia stale rozwijając asortyment zdrowych produktów oraz sprzętu sportowego. We wszystkich formatach sklepów klienci mogą znaleźć produkty bezglutenowe, dietetyczne, dla diabetyków, sojowe, bio i ekologiczne, a także bogaty wybór owoców i warzyw.

O Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji powstał w 1977 r., jako pierwsza w Polsce i w Europie środkowo-wschodniej placówka akademicka w zakresie nauki o żywieniu człowieka. Profil dydaktyczny, w tym edukacyjny oraz badania naukowe Wydziału koncentrują się na żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i jakości życia w wybranych subpopulacjach; optymalizacji postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii różnych schorzeń; rozwiązaniach techniczno-technologicznych sprzyjających innowacyjności i konkurencyjności producentów żywności; kształtowaniu jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a także ochronie i edukacji konsumentów na rynku żywności oraz szeroko pojętej edukacji żywieniowej skierowanej do różnych grup populacyjnych.

O Carrefour

Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest częścią Grupy Carrefour, która posiada 12 300 sklepów w 35 krajach. Grupa Carrefour jest siecią multilokalną, multiformatową i multikanałową, obsługującą codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Oceń