Together Magazyn » Rodzic » Wychowanie » Spotkanie klubów mam

Spotkanie klubów mam

Jednym z nadrzędnych celów działania „Magazynu Together”, przyświecającym zresztą jego powstaniu, jest propagowanie szeroko pojmowanej postawy prorodzinnej oraz wspieranie inicjatyw, które służą jej umacnianiu. Z myślą o tym redakcja „Magazynu Together” zorganizowała spotkanie Klubów Mam, klubów rodzica i przedstawicieli fundacji związanych z rodziną. Odbyło się ono 19 września br. w siedzibie redakcji, przy ul. Wały Piastowskie 1, w budynku „Zieleniaka”. Podczas spotkania omówiono wspólne przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższej przyszłości. Ich celem jest ukierunkowanie wspólnych działań na efektywne wspieranie działań prorodzinnych. Nie zabrakło wspólnych deklaracji i konstruktywnych dyskusji, które pozwolą przedsięwziąć w przyszłości odpowiednie działania. Spotkanie odbyło się w miłej, serdecznej i rodzinnej atmosferze, również z udziałem dzieci.

Oceń