Together Magazyn » Gdańsk » „SMART CITY – założenia i perspektywy”

„SMART CITY – założenia i perspektywy”

30 maja 2017 roku w Hotelu NOVOTEL GDAŃSK CENTRUM odbyła się XI edycja kongresu:

„SMART CITY – założenia i perspektywy”

Uczestnikami kongresu byli włodarze polskich miast, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej oraz biznesu. Przebieg konferencji oraz rozmowy, które wywiązały się podczas Kongresu, świadczą o tym, że zakres tematyczny był dla Państwa interesujący. Nasi eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, a pytania, tak licznie padające z sali, nie pozostały bez odpowiedzi.

Szczególne podziękowanie kierujemy do Patronów Honorowych, Ekspertów, Partnerów oraz licznie zgromadzonych Uczestników.

Patroni Honorowi:
Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta w Gdyni, Prezydent Miasta Olsztyna, Prezydent Miasta Poznania, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Lubuskiego,Marszałek Województwa Podlaskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Warmińsko-mazurski, Artur Chojecki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Związek Miast Polskich, Polski Związek Pracodawców Ochrona, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Ambasada Szwecji, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Pracodawcy Pomorza, Urząd Miasteczek Polskich.
Partnerzy konferencji:
VOLVO Polska, Mix Move Match

Pierwsza debata kongresu poświęcona była możliwością rozwoju polskich miast i regionów oraz roli inicjatyw i zaangażowania społecznego. Moderator, Pan Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych oraz Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, wraz z panelistami poruszyli kwestie związane z możliwościami wdrażania rozwiązań Smart Cities w praktyce. Obecni na sali eksperci oraz zgromadzeni goście wymienili się swoimi doświadczeniami (polskimi oraz zagranicznymi). W debacie otwierające wzięli udział: Barbara Adamska – Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Dalia Skutecka-Michalik – Radca Prawny, Koordynator Projektu PPP na „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”, Wydział Polityki Gospodarczej – Centrum Partnerstwa i Biznesu, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie. Po pierwszej debacie przyszedł czas na wystąpienie partnera – Tomasz Dowgielewicz, przedstawiciel firmy Marlo Poland Sp. z o.o., opowiedział o otwartych miejskiech centrach dystrybucji. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzieli się o kolejnych możliwościach optymalizacji kosztów w miastach.

Kolejny panel dyskusyjny ponownie należał do Pana Dariusza Szweda – Doradcy Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych. Jako moderator panelu dyskusyjnego „Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich” wraz z panelistami poruszył istotne kwestie związane z wykorzystaniem, wytwarzeniem oraz optymalizacją kosztów energii. W debacie wzieli udział: Barbara Adamska – Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Hanna Górecka-Banasik – Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Urząd Miasta Gdyni, Zdzisław Czucha – Doradca Energetyczny, Ekspert ds. energetyki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz mgr inż. Tomasz Mania – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła.

Ostatnią sesję – Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport poprowadził Pan Marek Grzybowski – Prezes Zarządu, Polski Klaster Morski. Zgromadzeni na sali uczestnicy wspólnie doszli do wniosku, że jednym z najważniejszych elementów inteligentnego miasta jest dobrze przemyślana infrastruktura oraz transport. Paneliści debaty: Szymon Faliszewski – Wiceprezes, Pracodawcy Pomorza, Mirosław Kowalewski – Konsultant IT, Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Pomorski, prof. Cezary Orłowski – Kierownik Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Dominik Patora – Dyrektor, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Rafał Ruchlewicz – Dyrektor Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Olsztyna.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkania, która odbędzie się już 29 czerwca we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronie:
http://successpoint.pl/smart-2017-gdansk

Oceń