Together Magazyn » Rodzic » Problemy seksualne w związkach. Jak rozmawiać z partnerem?
-lbproblemyseksualnewzwiazkachkb mt poprfinal.

Problemy seksualne w związkach. Jak rozmawiać z partnerem?

Problemy seksualne nie sprzyjają utrzymaniu dobrej atmosfery w związku. Narastająca frustracja partnerów spowodowana jest w dużej mierze nieumiejętnością komunikowania się w tak intymnej kwestii, jaką jest aktywność seksualna. Dotyczy to nawet wieloletnich związków. Podpowiadamy, jak konstruktywnie rozmawiać o problemach w sypialni i jak im zaradzić, by nie wpływały niekorzystnie na inne sfery życia.

Najczęstsze problemy seksualne w związkach

Do najczęstszych problemów seksualnych należą zaburzenia erekcji i przedwczesny wytrysk. Zaburzenia erekcji to dość częsty problem u mężczyzn w dojrzałym wieku; szacuje się, że dotyczy około 50 procent panów po czterdziestym roku życia [1], boryka się z nim także około 10 procent mężczyzn z młodszej grupy wiekowej [1]. Przedwczesny wytrysk to problem głównie młodych mężczyzn [2].

Zaburzenia erekcji mogą być spowodowane pogarszającym się stanem zdrowia (postępujące zmiany miażdżycowe, problemy ze strony układu krążenia, cukrzyca, nadciśnienie), obniżonym poziomem męskich hormonów płciowych, nadużywaniem alkoholu, mogą też mieć podłoże psychiczne [1]. Ta ostatnia przyczyna dotyczy zwłaszcza młodszych mężczyzn, u których pojawia się nastawienie zadaniowe, napięcie sytuacyjne, lęk i zahamowania na tle seksualnym [1]. Niekorzystny wpływ na funkcje seksualne może mieć również zażywanie niektórych leków, na przykład na nadciśnienie, arytmię czy leków przeciwdepresyjnych.

Jak rozmawiać o problemach seksualnych w związku?

Problemy seksualne często mają niekorzystny wpływ na jakość życia, generują stres i przyczyniają się do pogorszenia kondycji psychicznej partnerów [2]. Chociażby z tego względu warto o nich rozmawiać i znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Należy to jednak zrobić delikatnie, ponieważ rozmowy o seksie nie dla każdego są łatwe, szczególnie gdy dotyczą kłopotliwych kwestii. O pomoc można zwrócić się do specjalisty, czyli seksuologa, który pomoże znaleźć przyczynę problemów i ułatwi rozmawianie o nich. Warto pamiętać, że zaburzenia erekcji mogą być wczesnym symptomem poważnych problemów zdrowotnych, w tym chorób serca i układu krążenia oraz łagodnego przerostu prostaty [2]. Mogą także, zwłaszcza w przypadku zaniku potrzeb seksualnych, być oznaką depresji [3]. Z tego względu nie należy ich lekceważyć.

Pomoc farmakologiczna

W terapii zaburzeń erekcji stosuje się leczenie przyczynowe i objawowe [3]. Do pierwszego sposobu terapii należy leczenie farmakologiczne chorób współistniejących oraz m.in. zmiana diety i wyeliminowanie używek, gdyż nieprawidłowy sposób odżywiania sprzyja chorobom takim jak miażdżyca, czy nadciśnienie. Leczenie objawowe polega natomiast na stosowaniu preparatów zawierających substancje wspomagające erekcję i przedłużające czas jej trwania oraz opóźniające wytrysk. Można zastosować na przykład dostępne bez recepty leki Mensil lub Mensil Max, które zawierają odpowiednio 25 i 50 mg syldenafilu [4]. Działanie leków występuje już po 12 minutach od zażycia i utrzymuje się nawet do 5 godzin [4]. Dodatkowym atutem tych preparatów jest to, że tabletki po rozgryzieniu rozpuszczają się w ustach, co zwiększa komfort i dyskrecję ich stosowania (tabletki nie trzeba popijać). Produkty lecznicze Mensil i Mensil Max przeznaczone są dla mężczyzn powyżej 18 roku życia. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką informacyjną.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MENSIL, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład: Jedna tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. 

MENSIL MAX, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład: Jedna tabletka zawiera 50 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. 

Postać farmaceutyczna: Tabletki do rozgryzania i żucia. Wskazania do stosowania: Produkty lecznicze MENSIL i MENSIL MAX są wskazane do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktów leczniczych Mensil i Mensil Max niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP), nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkty lecznicze Mensil i Mensil Max są przeciwwskazane u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteric anterior ischemic optic neuropaty, NAION), niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi <90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie. 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 

Przypisy

1. Ł. Szczygieł, Zaburzenia sprawności seksualnej u mężczyzn, online: Praktyka lekarska, Farmakoterapia, http://www.praktyka-lekarska.pl/impotencja.pdf, data dostępu 03.08.2021.

2. K. Hatzimouratidis i wsp., Rekomendacje dotyczące zaburzeń seksualnych u mężczyzn: zaburzenia erekcji i przedwczesny wytrysk, European Association of Urology 2015.

3. Z. Lew-Starowicz, Diagnostyka różnicowa zaburzeń erekcji, Seksuologia Polska 2005, 3, 2, 60–63.

4. Na podstawie Charakterystyk Produktów Leczniczych Mensil i Mensil Max.

Oceń