Together Magazyn » Aktualności » Pracownia MOMARTE

Pracownia MOMARTE

Pracownia działa od sierpnia 2014 roku w Gdańsku na ul. Chlebnickiej 11/12. Miejsce to jest niezwykle magiczne. Ci, którzy tu zaglądają, mówią o pracowni „miejsce z duszą”…

Pracownia należała do Franciszka Duszeńki – wybitnego artysty rzeźbiarza, twórcy m.in. pomnika na Westerplatte. Teraz to miejsce jest pracownią, w której spotykają się ludzie z różnymi pasjami, zainteresowaniami. Można tu poczuć ducha sztuki.

Pracownię prowadzi Marta Tomaszewska-Gruszka – artysta plastyk, malarka.

Jest to miejsce, gdzie oprócz galerii obrazów współczesnych młodych twórców, można stanąć przy sztaludze i poznać tajniki sztuki.

KURS RYSUNKU I MALARSTWA dla młodzieży i dorosłych, dla pasjonatów, hobbystów oraz dla osób zdających na ASP i Politechnikę. Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 15.00–19.00 oraz w soboty (9.00–12.00).

GRAFIKA dla młodzieży to oferta zajęć dla szkolnych grup gimnazjalnych i licealnych z wychowawcą (maks. 12 osób). Kurs odbywa się w wybranych opcjach – „Monotypia i techniki łączone” oraz „Linoryt”. Wszystkie materiały zapewnia organizator. Oba kursy trwają trzy godziny zegarowe.

Zajęcia KREATYWNE dla dzieci w wieku 6–9 lat odbywają się w soboty, w godzinach 10.30–12.00, a dla dzieci w wieku 10–13 lat – także w soboty, w godzinach 12.30–14.00. Są to zajęcia z różnych technik plastycznych, rozwijające kreatywność.

Kurs „Wspomaganie procesu edukacyjnego poprzez trening artystyczny” ma charakter warsztatowy i przeznaczony jest dla nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych. Kursanci zapoznają się z 40 technikami plastycznymi, metodami wyzwalania kreatywności oraz sposobami organizowania warsztatu plastycznego nauczyciela. Oferujemy dwie wersje kursu – dla nauczycieli szkół masowych oraz terapeutów i wychowawców kształcenia specjalnego. Kurs ma charakter weekendowy, trwa 14 godzin dydaktycznych.

momarte_reklama_together_205x140

WAKACJE W MOMARTE!

Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w godzinach 10.00–13.00; koszt: 300 zł

27.06–01.07

04.07–08.07

01.08–05.08

INTENSYWNY KURS RYSUNKU I MALARSTWA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

27.06–01.07 w godzinach 15.00–19.00; koszt: 300 zł

Oceń