Strona główna » Art. zewnętrzny » Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy to jeden z przysługujących rodzicom przywilejów. Jego długość może wynosić maksymalnie 36 miesięcy, ale warto pamiętać, że tego rodzaju świadczenie jest bezpłatne, a pracownik w czasie jego trwania nie otrzymuje wynagrodzenia. Jak wygląda powrót do pracy po urlopie wychowawczym i czego może spodziewać się rodzic?

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy jest świadczeniem przysługującym pracownikom, których staż pracy wynosi minimum 6 miesięcy. Do skorzystania z tego przywileju uprawniona jest zarówno matka dziecka, jak i ojciec, ale urlop nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy. Przepisy nakazują jednak, aby został on zrealizowany przez oboje rodziców. W praktyce oznacza to konieczność wykorzystania chociaż jednego miesiąca z 3-letniej puli urlopu wypoczynkowego przez drugiego rodzica.

Przykład

Joanna zdecydowała się skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze 35 miesięcy, co oznacza, że jej mąż może „przejąć” jeszcze jeden miesiąc.

Urlop wychowawczy może zostać również podzielony po połowie.

Przykład

Katarzyna chce wykorzystać urlop wychowawczy w wymiarze 18 miesięcy. Drugą połowę tego przywileju „przejmuje” natomiast jej mąż, który będzie sprawował opiekę nad dzieckiem przez kolejne 18 miesięcy.

Warto jednak podkreślić, że urlop wychowawczy nie może być wykorzystany po ukończeniu przez pociechę 6. roku życia. W tej sytuacji wyjątek stanowi jedynie niepełnosprawność dziecka – w tym wypadku przerwę od pracy można wykorzystać do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Wniosek należy złożyć do pracodawcy co najmniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu wychowawczego.

Jakie są prawa pracowników na urlopie wychowawczym?

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie musi wiązać się tylko i wyłącznie z opieką nad maluchem. Ten czas można wykorzystać na wiele sposobów. Przepisy umożliwiają podjęcie innych czynności zarobkowych, jednak koniecznym do spełnienia warunkiem jest osobista opieka nad dzieckiem, a zatem pociecha nie może trwale pozostawać pod opieką niani, dziadków czy partnera. Jak to wygląda w praktyce? Korzystający z urlopu rodzic może poszerzać swoje kompetencje dokształcając się i biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach (sporo ciekawych propozycji oferują firmy prowadzące tego typu warsztaty przez internet – takie rozwiązanie raczej nie będzie kolidowało z opieką nad dzieckiem). Osoba na urlopie wychowawczym może również podjąć pracę zarobkową u innego pracodawcy lub otworzyć własną działalność gospodarczą.

Jakie warunki pracy po powrocie musi zapewnić pracodawca?

Przepisy ujęte w kodeksie pracy chronią pracownika po jego powrocie z urlopu wychowawczego. Warto podkreślić, że zatrudniony może przerwać korzystanie z przywileju w każdym momencie. Istnieje jednak konieczność złożenia u pracodawcy odpowiedniego wniosku o powrót (najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą ponownego podjęcia pracy). Jeśli pracodawca wyrazi zgodę, do obowiązków zawodowych można powrócić nawet następnego dnia. Co zatem powinien wiedzieć pracownik zanim wróci do firmy?

  • Przebywający na urlopie rodzic nie może zostać zwolniony w czasie jego trwania.
  • Pracodawca ma obowiązek przywrócić zatrudnionego na stanowisko, które zajmował przed pójściem na urlop.
  • W przypadku likwidacji zajmowanego przez pracownika stanowiska, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu posadę równorzędną lub taką, która jest zgodna z jego kwalifikacjami.
  • Zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego charakter zatrudnienia i warunków płacowych jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest ono podparte obiektywną przyczyną i nie koliduje z przepisami zawartymi w kodeksie pracy.
  • W przypadku firm liczących ponad 20 pracowników, rozwiązanie stosunku pracy skutkuje koniecznością przyznania pracownikowi odprawy, odpowiednio długiego okresu wypowiedzenia oraz dodatkowych dni na poszukiwanie nowego zatrudnienia.

***

Urlop wychowawczy to bardzo ważny czas dla młodych rodziców, a opieka nad pociechą w jej pierwszych miesiącach życia to nie lada wyzwanie. Aby powrót do pracy był łatwiejszy warto wybierać zaufane firmy (takie jak http://bridgestone-poznan.pl/kontakt), gwarantujące dodatkowe benefity i stabilne zatrudnienie.

Oceń