Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Paczka na wymiar – rozmiary paczek kurierskich

Paczka na wymiar – rozmiary paczek kurierskich

Gabaryty paczki standardowej

Paczka może występować w kilku standardowych rozmiarach. Paczka paczkomatowa musi mieścić się w jednym z trzech gabarytów, z prozaicznego powodu, że inaczej nie wejdzie do skrytki paczkomatu. Paczka powinna mieć kształt prostopadłościaniu o wymiarach 8 × 38 × 64 cm dla gabarytu A, 19 × 38 × 64 cm dla gabarytu B i 41 × 38 × 64 cm dla gabarytu C. Maksymalna waga wszystkich paczek wynosi 25 kg. Z kolei rozmiar paczki kurierskiej powinien mieścić się w kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, którego najdłuższy bok nie może przekroczyć 120 cm, a suma długości boków nie może przekraczać 220 cm.

Rozmiar paczki niestandardowej

Podstawowym typem paczki niestandardowej jest kreatywnie nazwana “paczka niestandardowa”. O paczce niestandardowej mówimy kiedy jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub gdy ogólny rozmiar paczki (tzn suma długości, szerokości i wysokości) przekracza 220 cm. Za paczkę niestandardową uważa się też przesyłki o kształcie okrągłym, cylindrycznym, lub owalnym, jak również paczki o nieregularnych kształtach i/lub z wystającymi elementami.

InPost robi wyjątek dla opon pakowanych po dwie sztuki (jedna na drugiej, bez felg i tylko do rozmiaru 15”), jak również tub do wymiaru 120 cm i średnicy do 10 cm i karmy dla zwierząt, która jest traktowana jako paczka standardowa waży nie więcej niż 20 kg. Wyjątkiem są też firmowe foliopaki InPost, aczkolwiek zabronione jest sklejanie kilku foliopaków żeby uzyskać większy rozmiar.

Paczka gabarytowa i dłużycowa

Paczki o dużych wymiarach, ale małej wadze są często nieopłacalne dla firm przewozowych, stąd od dawna istnieje w logistyce koncepcja paczki gabarytowej, dla której tzw. waga wolumetryczne jest większa niż waga rzeczywista. Waga wolumetryczne czy też gabarytowa obliczana jest według nadmiernie skomplikowanego wzoru, w którym waga (według której naliczana jest cena) równa jest długość paczki w cm pomnożonej przez jej szerokość i wysokość i podzielonej przez 6000… Tak, niestety. Płaci się za każdy kg wagi wolumetrycznej ponad 50 kg, a maksymalna waga gabarytowa nie może przekroczyć 70 kg. Za większe paczki płaci się jak za przewóz europalety.

Z kolei paczka dłużycowa to taka, której długość najdłuższego boku przekracza 200 cm. Paczka taka (czyli pojedynczy długi element lub ich pęczek) nie może ważyć więcej niż 30 kg. Płaci się za każdy rozpoczęty metr długości paczki powyżej 200 cm, do maksymalnej długości przekroczyć 350 cm.

Uwaga: ustalając wagę wybiera się zawsze najwyższą wagę paczki (rzeczywistą, gabarytową, lub dłużycową).

Oceń