Szacuje się, że w Polsce prawie połowa pracowników nie angażuje się w swoją pracę. A przecież zaangażowanie poszczególnych pracowników i silny zespół, który dąży do osiągnięcia wspólnego wyniku są kluczem do sukcesu firmy na rynku. Jak budować zaangażowanie, jak inspirować zespół? Czy można się tego nauczyć?

Budowanie zaangażowania wśród pracowników to bardzo ważny element zarządzania zespołem. Jest to o tyle istotne, że tak naprawdę o sukcesie bądź porażce na wysyconym i bardzo konkurencyjnym rynku decydują ludzie i to nie tylko ci zatrudnieni na wysokich szczeblach, ale wszyscy pracownicy firmy. Sukces gigantów takich jak Apple, Google czy Starbucks pokazuje, że angażowanie pracowników i wzajemne zaufanie jest bardzo skuteczne w realizacji określonych celów. Zatem menadżerowie powinni wspomniane zaangażowanie budować w swoich teamach i jednocześnie sami powinni być dla ich inspiracją.

Budowanie zaangażowania pracowników

Budowanie zaangażowania to nie tylko strategia, to także kultura zarządzania bazująca na zaufaniu i wierze w dobre intencje pracowników. Kluczem jest zaufanie, gdyż zaangażowanie nie jest bez niego możliwe. Taki rodzaj zarządzania zespołem jest oparty na przekonaniu, że pracownicy są twórczy, inteligentni i mają potencjał do angażowania się na rzecz firmy. Efektywnie działające firmy i organizacje łączą cele właścicieli, pracowników oraz klientów.

Jak zarządzać zespołem, by zbudować owo zaangażowanie? Przede wszystkim zacząć od efektywnej rekrutacji, czyli wyboru osób, które będą traktowały swoją pracę jak ważną część swojego życia, a nie jak zło konieczne. Należy inspirować i wspierać pracowników, czyli interesować się ich sprawami i inwestować swój czas w zrozumienie ich potrzeb – dzięki temu będą czuli, że są doceniani, a więc ich satysfakcja z pracy będzie większa. Warto dowiedzieć się co ich motywuje. Ważne jest także umożliwienie im rozwoju zawodowego np. poprzez uczestnictwo w szkoleniach, by mogli rozwijać swoje kompetencje. Kluczowe jest też podziękowanie za zaangażowanie w pracę i nagradzanie – jednak nie chodzi tu tylko o podwyżkę czy benefity, ale również powierzanie nowych, ciekawych zadań i projektów wpływa bardzo dobrze na motywację pracowników. Pracownikom trzeba także zapewnić poczucie sensu – muszą wiedzieć, że ich praca jest istotna i przedstawia jakąś wartość, dzięki temu mogą osiągać wyznaczone cele i być dumni z uzyskanych wyników. Dobry menadżer, który chce zaangażować zespół musi skupiać się na ludziach – poznać zakres obowiązków każdego z pracowników, wdrażać pomysły ułatwiające zachowanie work-life balance’u, zachęcać do relaksu po ciężkiej pracy i integracji, promować wymianę wiedzy i motywować do zgłaszania swoich propozycji ulepszeń w firmie.

Warto także wyznaczać realne do osiągnięcia i mierzalne cele, stawiać wyzwania, efektywnie, czyli wspólnie z pracownikami wprowadzać wszelkie zmiany, pozwalać pracownikom współtworzyć swoje miejsce pracy, przekazywać większą decyzyjność w ręce pracowników, by czuli się odpowiedzialni, a także angażować ich w podejmowanie decyzji. Należy również mobilizować pracowników do refleksji nad działaniami i proponowania usprawnień oraz udzielać im konstruktywnych informacji zwrotnych, co prowadzi do pozytywnych zmian w ich działaniu.

Czy można nauczyć się zarządzania zespołem, by lepiej budować jego zaangażowanie?

Oczywiście, że można. I warto. Można na przykład wziąć udział w programie rozwojowym w ramach Akademii Umiejętności Zarządzania. Jest to szkolenie, które składa się z 6 modułów kładących nacisk na różne aspekty zarządzania zespołem. Powstał po to, by pomóc uczestnikom, czyli głównie menadżerom, choć nie tylko, poczuć się pewnie w gąszczu skomplikowanych relacji międzyludzkich i to zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

Cele programu to: przeciwdziałanie rutynie i bezrefleksyjnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu, wzmocnienie indywidualnego potencjału w zakresie zarządzania i twórczego myślenia, wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia stosowanych rozwiązań w biznesie oraz propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych.

Najważniejszym elementem szkolenia jest jego wartość praktyczna. Zajęcia są prowadzone zgodnie z przyjętą metodologią, czyli interaktywnym poznawaniem zagadnień poprzez krótkie wprowadzenie, a następnie pracę nad praktycznymi zastosowaniami poznawanych zasad w ramach przykładów i analizy konkretnych przypadków. Trenerzy i eksperci posługują się zestawem różnych technik szkoleniowych, takich jak: prezentacja, sesje pytań i odpowiedzi, dyskusje, praca zespołowa i indywidualna oraz warsztaty. Szczególny nacisk kładzie się na stronę praktyczną prezentowanych zagadnień i ich przydatność dla uczestników w codziennej pracy.

Metodologia szkolenia przedstawia się następująco. Treningi prowadzone w Akademii są zajęciami typowo transformacyjnymi. Ich celem jest zmiana postaw i istotnych zachowań jego uczestników. Szkolenie jest treningiem umiejętności. Wykład, ilustrowany przykładami, pojawia się jedynie przy okazji wprowadzenia do ćwiczeń lub omówienia ich wyników. Duży nacisk kładzie się na tworzenie przyjaznej atmosfery zachęcającej uczestników do aktywnego włączenia się w realizację programu. Warsztat oparty jest głównie na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności. W trakcie zajęć wykorzystuje się różnorodne metody dydaktyczne m.in. gry symulacyjne, analizę przypadków prowadzoną podczas pracy w grupach. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, co umożliwia pełną kontrolę nad procesem dydaktycznym oraz zwiększa skuteczność i atrakcyjność warsztatów. Część ćwiczeń jest realizowana na przykładach zaczerpniętych z praktyki uczestników programu. Różnorodność metod prowadzenia zajęć pozwala na wymianę doświadczeń oraz pomaga uporządkować uczestnikom posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności. Wypracowane na szkoleniach reguły można wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

Program obejmuje 6 modułów, tj.

Moduł 1: Trening kreatywności – warsztat twórczego rozwiązywania problemów

Moduł 2: Budowanie zaangażowania

Moduł 3: Inteligencja emocjonalna – EQ

Moduł 4: Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztat doskonalenia jakości kontaktów interpersonalnych w zespole

Moduł 5: Myślenie strategiczne

Moduł 6: Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych – jak skutecznie wdrożyć zmiany w zespole.

Szkolenie kończy się certyfikacją. Aby uzyskać certyfikat, uczestnik musi spełnić następujące warunki: wziąć udział we wszystkich modułach programu, praktykować i raportować postępy w ćwiczeniu wybranych umiejętności, a także zaprezentować efekty wdrażanych zmian w wyniku planów uzgadnianych z trenerami Akademii w trakcie całego programu – prezentacja będzie oceniana przez trenerów i ekspertów Akademii.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/akademia-umiejetnosci-zarzadzania,291/.

Budowanie zaangażowania – jak zainspirować zespół?
Oceń ten post

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany