Together Magazyn » Dom » Nowy program „Mieszkanie na Start”
hannah busing u k6xllml1i unsplash wp

Nowy program „Mieszkanie na Start”

W dniu 4.01.2024 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło wstępny plan na nowy program mający zastąpić „Bezpieczny Kredyt 2%”. Program ten, nazwany „Mieszkanie na start”, rozpocznie się od konsultacji z bankami oraz organizacjami społecznymi. Szacuje się, że w tym roku z programu może skorzystać ok. 50 tys. osób. To istotny krok dla rynku.

Zasady i założenia

Program „Mieszkanie na start” zostanie udostępniony dla osób do 35. roku życia oraz większych gospodarstw domowych, bez limitu wiekowego. Single, pary, a także osoby w nieformalnych związkach będą mogły ubiegać się o preferencyjne kredyty. To znaczące wsparcie dla młodych rodzin.

Limity dochodowe

W zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym ustalono limity dochodowe. W przypadku przekroczenia limitów dopłaty zostaną pomniejszone proporcjonalnie do nadwyżki.

Oprocentowanie kredytów

Oprocentowanie kredytów w programie będzie zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Ministerstwo zapowiada, że preferencyjne oprocentowanie dotyczyć będzie tylko części kredytu.

Przewidywane kwoty dopłat

Przewiduje się, że wysokość dopłat do kredytu hipotecznego będzie zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym. Limit dopłat będzie rósł wraz z liczbą osób, aż do maksymalnej kwoty określonej dla danego gospodarstwa.

Różnice między programem „Mieszkanie na Start” a „Bezpiecznym Kredytem 2%”

Główną różnicą między tymi programami jest brak limitu wysokości kredytu w przypadku „Mieszkania na start”. Wcześniejszy program narzucał ograniczenia cenowe, co czasem uniemożliwiało skorzystanie z programu, szczególnie w dużych miastach.

Ministerstwo, zdając sobie sprawę z różnic cenowych, proponuje zwiększenie limitu dopłat dla osób kupujących mieszkania w najbardziej kosztownych miastach. Dodatkowo nowy program uwzględnia kryteria dochodowe, które będą decydować o przyznaniu dopłat.

Podsumowanie

Program „Mieszkanie na start” wkracza na polski rynek nieruchomości jako następca „Bezpiecznego Kredytu 2%”. Bez wątpienia będzie to istotny krok w kierunku wspierania młodych ludzi w zdobyciu swojego pierwszego mieszkania. Jednak, aby program był skuteczny, niezbędne jest uwzględnienie różnorodności warunków życia i cen mieszkań w różnych regionach Polski.

Program ten ma szansę wpłynąć na ożywienie gospodarcze w sektorze nieruchomości, ale także może przyczynić się do stabilizacji cen na rynku. Ważne jednak, aby działania rządu nie skupiały się tylko na zwiększeniu popytu, ale także na tworzeniu warunków dla wzrostu podaży nieruchomości, co mogłoby zahamować wzrost cen mieszkań. Już teraz wejdź na stronę https://expander.pl/mieszkanie-na-start/ i zapoznaj się z warunkami programu „Mieszkanie na start”

Oceń