Together Magazyn » Aktualności » Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Historia, czyli 20 lat minęło 😉

Festiwal FETA po raz pierwszy odbył się w 1997 roku, w trakcie obchodów 1000-lecia Gdańska. Odniósł tak duży sukces artystyczny i frekwencyjny, że stał się wydarzeniem corocznym, bardzo szybko awansując do polskiej czołówki największych i najważniejszych festiwali teatrów plenerowych.

Teatry

Festiwal prezentuje szerokie spektrum polskiego i światowego teatru plenerowego i ulicznego.

Podczas 4-dniowej imprezy plenerowej prezentuje się kilkadziesiąt grup z całego świata. Występują tu zarówno artyści lokalni, jak i największe gwiazdy zagraniczne.

FETA każdego dnia oferuje od kilku do kilkunastu prezentacji, rozgrywających się równolegle w różnych lokalizacjach.

feta_2014_filip_cislak

Odbiorcy

FETA przez lata zdołała zgromadzić stałą publiczność, która z każdym rokiem się powiększa. Festiwal jest organizowany z myślą o odbiorcach w każdym wieku. Spektakle i akcje okołoteatralne dobierane są z myślą o zainteresowaniu i przyciągnięciu jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców, począwszy od prezentacji przeznaczonych dla dzieci, poprzez spektakle odpowiednie dla całych rodzin, aż po ofertę wyłącznie dla widzów dorosłych.

Część widowni to osoby związane zawodowo z branżą teatralną, miłośnicy teatru, którzy wybierają przedstawienia ambitniejsze, trudniejsze w odbiorze. Z uwagi na dużą skalę wydarzenia, każdego roku na festiwal trafiają przypadkowi widzowie, przyciągani głównie przez spektakularne parady i przedstawienia z wykorzystaniem ognia, większość z nich wraca na FETĘ w kolejnych latach.

Co roku wielotysięczną (w 2016 roku około 30 000 osób w ciągu 4 dni) widownię stanowią mieszkańcy Trójmiasta, turyści z Polski i zagranicy (głównie z Rosji, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Czech, Hiszpanii).

FETA oferuje widzom w różnym wieku i o zróżnicowanym poziomie wykształcenia wartościową ofertę teatralną, bogatą w oryginalne środki ekspresji artystycznej, nierzadko komentującą współczesną rzeczywistość, wzbudzającą refleksję.

Wydarzenie oferuje każdemu łatwy dostęp do międzynarodowej sztuki i podnosi stopień udziału społeczeństwa w kulturze.

Miejsce

FETA to festiwal wędrujący po dzielnicach wymagających bodźca do zmian, wspierający i poszerzający działania rewitalizacyjne miasta o część najważniejszą sferę społeczną.

FETA wywiera olbrzymi wpływ na zajmowane przez siebie tereny, jest jednym z ważniejszych elementów strategii rozwoju Miasta Gdańska, przyczyniającym się do redefinicji terenów miejskich – poprzez obecność sztuki, na co dzień niewidocznej w mieście ukazuje nowe sposoby wykorzystania przestrzeni, np. park przestaje być jedynie zielonym terenem, a staje się areną do działań teatralnych, zbiornik retencyjny przekształca się w ważny element spektaklu teatralnego. Festiwal wykorzystuje tkankę miejską w nowy, unikalny sposób. Organizatorzy dobierają spektakle tak, by ukazać potencjał zwykłych miejsc.

Wydarzenia około festiwalowe

Uczestnicy festiwalu biorą udział w otwartym konkursie fotograficznym FOTO FETA. Ze zdjęć z bieżącej edycji festiwalu wybierane są te, które pojawią się na wystawie w kolejnym roku, trzy najlepsze prace wyróżniane są nagrodami finansowymi przyznawanymi przez Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego i Dyrektor GAK.

feta_2015_bartosz_choryan

Oceń