Together Magazyn » Aktualności » Jakich pracowników poszukują firmy? Oto najnowsze dane

Jakich pracowników poszukują firmy? Oto najnowsze dane

Pracodawcy z branży handel i sprzedaż zgłosili w styczniu największe zapotrzebowanie na pracowników – wynika z analizy ogłoszeń na portalu Pracuj.pl.

W styczniu portal opublikował 39 864 ogłoszeń o zatrudnieniu. Wiele ofert pochodziło też z branż bankowość, finanse, ubezpieczenia i przemysł ciężki.

W styczniu najczęściej poszukiwanymi specjalistami oprócz pracowników handlu i sprzedaży byli także specjaliści z branży IT. Największą dynamikę wzrostu, w porównaniu do roku ubiegłego, odnotowano natomiast w przypadku specjalistów HR czyli zasobów ludzkich. Jest to potwierdzeniem pozytywnej tendencji na rynku pracy dotyczącej zwiększenia zatrudnienia i poszukiwania osób wykwalifikowanych do przeprowadzania rekrutacji. Inni pracownicy, na których znacząco wzrosło zapotrzebowanie, to specjaliści od obsługi klienta, logistyki i budownictwa.

Najwięcej ofert pracodawcy zgłosili w województwie mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w styczniu stopa bezrobocia wyniosła 10,3 proc. procent. Jest to wynik o 1,6 punktu procentowego niższy niż przed rokiem. W porównaniu rok do roku liczba ofert pracy w styczniu tego roku wzrosła o 15 proc.

Jednak wg danych Głównego Urzędu Statystycznego jest to wzrost w stosunku do grudnia ubiegłego roku o 0,5 punktu procentowego.

Dane GUS są zgodne z wcześniejszą prognozą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak tłumaczyła szefowa resortu, minister Elżbieta Rafalska, zima to okres, w którym bezrobocie z przyczyn sezonowych wzrasta. Jest to stała tendencja odnotowywana od wielu lat.

Z danych GUS wynika, że w końcu stycznia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1 647 500 osób. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w styczniu br. 223,6 tys. wobec 232,4 tys. miesiąc wcześniej.

Oceń