Together Magazyn » Aktualności » Zalety nauki języka angielskiego

Zalety nauki języka angielskiego

Człowiek uczy się przez całe życie i nigdy nie jest za późno na rozwijanie swoich horyzontów myślowych. Niesłusznie pokutuje pogląd, że nauka powinna być przede wszystkim domeną osób w młodym wieku. Nauka języka angielskiego ma liczne zalety. Jest formą rozwoju osobistego, ale ma także wiele wymiarów praktycznych.

Języki angielski, czyli… międzynarodowy

Można śmiało stwierdzić, że język angielski stał się językiem międzynarodowym. Jest to język ojczysty dla około 500 mln osób, a co najmniej 300 mln używa go na co dzień, na przykład w kontaktach biznesowych czy towarzyskich. Około 1,5 mld osób na całym świecie uczy się języka angielskiego. Jest to również język urzędowy w 56 krajach.

Można by zadać pytanie: gdzie tkwi źródło popularności języka angielskiego? Sięgając do historii, można stwierdzić, że przede wszystkim w historii kolonialnej Imperium Brytyjskiego. Jednak jeśli przyjrzymy się czasom nieodległym, to warto wskazać również na kulturę popularną. Angielski stał się językiem dominującym w piosence rozrywkowej XX wieku, zdominował kino i inne dziedziny sztuki. W XXI wieku, czyli w erze internetu, trudno poruszać się w rzeczywistości wirtualnej bez co najmniej elementarnej znajomości języka angielskiego. Nie ulega zatem wątpliwości, że dzięki posługiwaniu się językiem angielskim, oswajamy współczesną rzeczywistość – tę bliższą i dalszą.

Przełamywanie barier

Współczesny świat przypomina mozaikę językową. Niemniej popularność języka angielskiego sprawia, że staje się on bardziej przyjazny. W bezpośrednim aspekcie praktycznym ułatwia ona swobodne podróżowanie po różnych krajach. Trudno obecnie znaleźć lokalizację popularną turystycznie, w której nie można się porozumieć w języku angielskim. Nawet w tak izolowanych miejscach na ziemi, jak Korea Północna, wiele osób porozumiewa się swobodnie po angielsku.

Nauka języka angielskiego umożliwia także przełamanie bariery wewnętrznej nieśmiałości, a czasami wręcz wykluczenia cyfrowego. O ile obecnie młodzi ludzie mogą powszechnie uczyć się tego języka w szkole, o tyle jeszcze przed 1989 rokiem było to niemal niemożliwe na szczeblu szkolnictwa powszechnego. Prywatne lekcje były dość drogie i trudno dostępne. Wskutek tych zaniedbań wielu Polaków w średnim i starszym wieku nie potrafi ani porozumiewać się za pomocą języka angielskiego, ani odczytywać komunikatów w tym języku, na przykład w internecie. Na szczęście, obecnie istnieje wiele możliwości, by zmienić tę sytuację. Nauka języka angielskiego, niezależnie od wieku, może być fascynującą przygodą intelektualną, a zarazem furtką do wielkiego świata. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady.

Codzienna gimnastyka dla umysłu

Naukowcy udowadniają, że nauka języków obcych wydatnie przyczynia się do poprawy pamięci i wielozadaniowości. Zapewne nie każdy będzie miał na co dzień możliwości, by sprawdzić w praktyce znajomość języka angielskiego, na przykład za granicą. Jednak po pewnym czasie systematycznej nauki z pewnością zaczniemy doceniać dobroczynny wpływ ćwiczeń umysłowych. Wraz z upływem lat mózg człowieka wymaga intensywniejszej aktywności, która gwarantuje utrzymanie odpowiedniej sprawności umysłowej. A zatem nauka języka angielskiej jest również inwestycją we własną przyszłość i formę intelektualną.

Angielski – i życie staje się łatwiejsze!

Wielu pracodawców już dzisiaj poszukuje osób, które co najmniej komunikatywnie posługują się językiem angielskim. Należy przypuszczać, że tego typu tendencja utrzyma się także i w przyszłości. Poszukiwanie pracy za granicą nie jest już nierealnym wyzwaniem, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. Często warunkiem jest znajomość języka obcego, a najczęściej jest nim właśnie język angielski, nie tylko w krajach, w których stanowi on język ojczysty. Znajomość języka angielskiego zwiększa zatem szanse na rynku pracy i otwiera wiele nowych możliwości rozwoju zawodowego.

Dla osób w młodym wieku, które dopiero kształtują swoje przyszłe perspektywy zawodowe, intensywna nauka języka angielskiego jest wręcz koniecznością. Zapewnia zarówno więcej opcji wyboru profesji, jak i studiowania za granicą. Stwarza również możliwości poznawania ludzi z najodleglejszych zakątków świata, za pomocą internetu. Współczesny świat coraz bardziej przypomina globalną wioskę, w której porozumiewanie się w języku angielskim jest po prostu nieodzowne.

Przede wszystkim inwestycja w siebie

Zawsze warto inwestować we własny rozwój, nawet jeśli początkowo nie wydaje się nam to konieczne. Możliwe, że dopiero za kilka lat będziemy mogli wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności. Nie zmienia to faktu, że nauka języka angielskiego to wartościowa forma aktywności intelektualnej, która nie ma większych wad i mankamentów.

Współczesna nauka języka angielskiego może przypominać niezobowiązującą przygodę intelektualną, która ma niewiele wspólnego ze szkolnymi wyzwaniami. Warto w tym celu wykorzystywać najnowsze zdobycze techniki, łącza internetowe i multimedia. Krokiem we właściwym kierunku jest jak najczęstsze obcowanie z tym językiem, na przykład poprzez oglądanie filmów lub czytanie tekstów anglojęzycznych.

Niezależnie od tego, jaką preferujemy formę nauki języka angielskiego, zdecydowanie jest to cel, który warto sukcesywnie realizować. Należy przy tym być cierpliwym i nie zniechęcać się po pierwszych niepowodzeniach. Nauka języka obcego to długotrwały proces. Jednak korzyści i satysfakcja wynikająca z pokonania bariery językowej z nawiązką nagradzają wcześniejsze trudy!
Więcej na stronie preply

Oceń