Together Magazyn » Aktualności » Higiena szkolna – jakie są obowiązki pielęgniarki w szkole?
2627 wp

Higiena szkolna – jakie są obowiązki pielęgniarki w szkole?

Każda placówka edukacyjna powinna zapewnić uczniom bezpieczeństwo i opiekę. Dlatego też tak ważna jest higiena szkolna. Co leży w kompetencjach szkolnej pielęgniarki i jakich w medycynie szkolnej używa się druków?

Podstawowe obowiązki szkolnej pielęgniarki

Zakres obowiązków szkolnej pielęgniarki jest dość szeroki. Przede wszystkim jednak jest odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy, dbałość profilaktykę i promocje zdrowia. Jednak są to pojęcia bardzo ogóle, dlatego też przyjrzyjmy się im bliżej.

  1. Ocena stanu zdrowia uczniów. Szkolna pielęgniarka kontroluje to, w jakim stanie jest zdrowie uczniów. Medycyna szkolna obejmuje druki, dzięki którym można monitorować zdrowie i rozwój fizyczny. Badania kontrolne pozwalają wcześnie zdiagnozować ewentualne nieprawidłowości i problemy zdrowotne.
  2. Udzielanie pierwszej pomocy. W tak zatłoczonym miejscu jak szkoła pomimo ostrożności nieraz dochodzi do wypadków. Zarówno wtedy, kiedy stan zdrowia któregoś z uczniów się pogorszy, jak i wtedy, kiedy ulegnie wypadkowi, ważna jest szybka i właściwa reakcja.
  3. Jednym z zadań szkolnej pielęgniarki jest prowadzenie zajęć związanych ze zdrowiem i profilaktyką. Jej warsztaty i wykłady mogą obejmować kwestie związane z higieną osobistą, chorobami zakaźnymi, zasadami zdrowego odżywiania itd.
  4. Współpraca z nauczycielami i rodzicami. W razie zaobserwowania problemów zdrowotnych u któregoś z uczniów pielęgniarka szkolna informuje o tym kadrę nauczycielską. Pomaga też dostosować warunki do nauki wynikające z potrzeb zdrowotnych.

Druki dla pielęgniarki szkolnej

Wspomnieliśmy, że pielęgniarka szkolna musi wypełniać pewne dokumenty. Podobnie jak w przypadku personelu medycznego zatrudnionego w szpitalu bądź poradni, pielęgniarka szkolna musi przechowywać dokumentację medyczną uczniów. Jakie druki dla pielęgniarki szkolnej można znaleźć w jej gabinecie?

Wśród nich wymienić możemy roczne sprawozdania z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole. Jest to dokument, który wypełnia się co roku dla każdego ucznia oddzielnie. Co oprócz tego? Druki dla pielęgniarki szkolnej obejmują też formularze dotyczące badań przesiewowych, karty zdrowia ucznia, zgody rodziców, dokumentację na temat szczepień, protokoły postępowania w nagłych wypadkach. To tylko kilka przykładów, bo formularzy jest znacznie więcej. Ze względu na to, że uczniów w każdej szkole jest wielu, trzeba dobrze zorganizować dokumenty, by nie wkradł się bałagan. To m.in. dlatego dobrze, by struktura formularzy była czytelna, standaryzowana i pozwalająca na proste katalogowanie.

Gdzie kupić druki dla pielęgniarki szkolnej?

Ze względu na to, jak ważną rolę odgrywa medycyna szkolna, druki są dość łatwo dostępne. Można je kupić w sklepach papierniczych lub medycznych. Najlepiej jednak zdecydować się na zakup w specjalistycznych firmach drukarskich. Zajmują się one drukami akcydensowymi, śledzą regulacje prawne związane z poszczególnymi formularzami, a ich druki są na dobrej jakości i mają trwałe kolory.

5/5 – (1 głosów)