Together Magazyn » Styl życia » Fundacja Dla Was

Fundacja Dla Was

Prosta i łatwa do zapamiętania nazwa gdyńskiej fundacji „Dla Was” dobrze oddaje jej główne cele. Podstawowym założeniem, które przyświeca od początku działaniom fundacji, jest bowiem pomoc całemu społeczeństwu, bez względu na wiek. Równie ważna jest zatem aktywizacja młodzieży i osób w starszym wieku.

Wprawdzie wszyscy żyjemy w wolnym świecie, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z własnych swobód obywatelskich. W polu działania fundacji Dla Was leży uświadamianie podstawowych praw człowieka i wskazywanie, jak można efektywnie z nich korzystać. Fundacja zajmuje się szeroko pojętą promocją i organizacją wolontariatu. Warto przywołać akcję „Być jak Święty Mikołaj”, która jest organizowana już od 18 lat. Dzięki niej dzieci, które na co dzień nie mają możliwości otrzymywania prezentów, mogą się cieszyć w czasie świąt ze słodkich podarunków. Akcja jest skierowana również do nastolatków, co zwiększa jej skuteczność.

We współczesnej rzeczywistości wolnego rynku bardzo ważne jest odpowiednie podejście do kwestii ekonomii i przedsiębiorczości. Jednym z celów fundacji Dla Was jest dbanie o wspieranie rozwoju gospodarczego obywateli. Można go osiągnąć poprzez organizację szkoleń i sukcesywne podnoszenie kwalifikacji. Istotne jest przekonanie, że każdy może osiągnąć sukces, również osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Nie mniej ważne jest przeświadczenie o sile lokalnych inicjatyw, które mogą pozytywnie zmieniać rzeczywistość. Działając lokalnie, należy myśleć globalnie i uwzględniać kontekst życia w zjednoczonej Europie. To również jeden z kluczowych celów fundacji Dla Was. Wspiera ona także organizacje pozarządowe i pośredniczy w zakresie wolontariatu dla tych podmiotów.

Fundacja Dla Was organizuje również konferencje, zajmuje się doradztwem długofalowym i coachingiem. Interesującą propozycją są wykłady dla młodzieży, które wprowadzają zagadnienie mentoringu. Dzięki nim młodzi ludzie mogą się dowiedzieć, w jaki sposób można rozwijać samoświadomość i dążyć do realizacji własnych potencjałów.

Trzeba przyznać, że fundacja Dla Was stawia sobie ambitne cele, ale to właśnie dzięki nim wielu ludziom udaje się uwierzyć we własne możliwości. I o to przecież chodzi.

Fundacja Dla Was

ul. Starowiejska 18, 81–336 Gdynia

Godziny pracy:

Pon.–Śr., pt.: 15.00–20.00

Czw.: 18.00–20.00

Tel. 882 416 943

518 251 955

e-mail: kontakt@dlawas.org

www.dlawas.org

Oceń