Together Magazyn » Styl życia » Beata Szadziul – aktywność i kompetencja

Beata Szadziul – aktywność i kompetencja

Teoretycznie zdążyliśmy się już przyzwyczaić do specyfiki okresów przedwyborczych, choć ciągle jesteśmy młodą demokracją. Wiemy, że w ramach kampanii wyborczej możemy usłyszeć właściwie każdą obietnicę. Czy może być coś niemożliwego do zrealizowania, skoro kandydaci na radnych obiecują, że podwyższą swoim wyborcom pensje, renty i emerytury albo obniżą wiek emerytalny? Okazuje się, że przyszli politycy nie mogą chyba tylko zapewnić innym nieśmiertelności. A gdy już zostaną wybrani, często rozpływają się w urzędowych korytarzach, stając się anonimowi, niemal nierozpoznawalni… Warto wrócić do dawniejszych obietnicy wyborczych przy okazji kolejnych wyborów i wyrazić wdzięczność przy urnie.

Na szczęście, nie wszyscy politycy i działacze społeczni imponują wyłącznie przedwyborczą fantazją. Pozytywnym przykładem rozsądnej i pracowitej osoby z kręgu gdyńskiej polityki i działań społecznych jest pani Beata Szadziul. Pani Beata ma 39 lat. Z wykształcenia jest politologiem o specjalizacji socjalno-samorządowej. Prywatnie jest matką dwóch córek – Zuzanny i Poli. Lubi taniec, pasjonuje się żeglarstwem, kinem i podróżami. Dała się poznać jako osoba niezwykle ambitna, kreatywna i pracowita. Z powołania jest wolontariuszką, co szczególnie warto podkreślić, nie jest to bowiem częsty atut osób pełniących funkcje publiczne. Pani Beata jest również dawcą krwi i potencjalnym dawcą szpiku. W latach 2007–2011 była koordynatorem projektów w Fundacji Marka Kamińskiego, gdzie od 2009 roku pełniła obowiązki Dyrektora Biura Wypraw. Najważniejszym osiągnięciem był trzyletni projekt „Nadzieja dla serc”. Dotyczył on wsparcia dzieci z wadami i chorobami serca i zakończył się ważną publikacją wspierającą rodziców. Obecnie pani Beata współpracuje z Fundacją jako koordynator projektu Obozy Zdobywców Biegunów dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych i zagrożonych wykluczeniem.

Spośród licznych zadań publicznych, które są udziałem pani Beaty, warto wspomnieć o jej aktywnym udziale w Radzie Miasta Gdyni, a także pełnieniu funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, członkini Komisji Rewizyjnej, członkini Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Bardzo ważnym etapem w działalności pani Beaty były powołanie na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Polityki Rodzinnej. Współtworzyła również program Gdynia Rodzinna. W ramach jego realizacji wprowadzono wiele ułatwień dla całych rodzin, takich jak Karta Gdynia Rodzinna i Gdynia Rodzinna Plus. Podjęto też liczne inicjatywy, których celem było otwarcie się na rodzinę, spośród których można wymienić: Gdyńskie Kluby Rodzica, Teatr dla Rodzica, Rodzinne Kibicowanie czy Samochodowy Rajd Matek po Gdyni. Powstało też użyteczne narzędzie, jakim jest strona internetowa programu.

Działalność pani Beaty była również znacząca na arenie międzynarodowej. Była, między innymi, przedstawicielką Gdyni w europejskiej sieci miast Cities for children, a także członkinią grupy roboczej ds. Partycypacji i dialogu międzypokoleniowego (Participation and generation dialog). Dwukrotnie reprezentowała też miasto w spotkaniu Association of Cities Awarded European Prize.

Przykład pani Beaty wskazuje, że działalność społeczna i publiczna mogą, a nawet powinny się ze sobą łączyć, z korzyścią dla obywateli. Dzięki pracowitości i determinacji takich osób, jak pani Beata, wszyscy możemy spokojniej patrzeć w przyszłość.

 

Oceń