Together Magazyn » Edukacja » Business Junior

Business Junior

Business Junior

W marcu b.r. ruszyła druga już edycja cyklu warsztatów dla dzieci pt. „Biznes Junior”, organizowana przez Studenckie Forum Business Centre Club. Inicjatywa zapoczątkowana pod koniec 2014r. skierowana jest do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i ma na celu rozwijać w dzieciach przedsiębiorczość i kreatywność.

24 marca odbyło się drugie w tym roku spotkanie, podczas którego uczestnicy definiowali i planowali budżet domowy. Dzięki połączeniu edukacji z działaniem oraz rozrywką, organizatorzy mają nadzieję zaszczepić w najmłodszych chęć do twórczego, a przede wszystkim samodzielnego myślenia, które oparte jest na realiach poza szkolnego świata. Dzięki temu dzieci mają zwiększyć swoje szanse na wykorzystanie własnego potencjału w przyszłości. Podczas zajęć uczą się zarówno pracy w grupie, jak i samodzielnego działania. Przeprowadzają burze mózgów, dyskutują i wymieniają myśli z innymi – ale pracują również nad tym aby nadawać kształt i wizję własnym pomysłom lub marzeniom. Dzieci uczą się o wartości pieniądza, o tym jak określić cel swoich działań i skutecznie do niego dążyć. Pobudzanie kreatywności to nie tylko rozwijanie wyobraźni, ale i twórczego podejścia do rozwiązywania problemów i przeciwności o których istnieniu należy wiedzieć z wyprzedzeniem. Business Junior promuje przedsiębiorczość w najlepszym wydaniu – opartą na samodzielnym myśleniu i optymalnym połączeniu odwagi z realizmem. Business Junior to odpowiedź na ogromną lukę w edukacji szkolnej, jaką stanowi przygotowanie uczniów na zmaganie się z trudnym i wymagającym rynkiem pracy. Nabór na jesienną edycję zajęć już trwa. Zapisy otwarte są dla wszystkich uczniów klas 4-6, liczba miejsc jest jednak ograniczona.

Oceń