Together Magazyn » Styl życia » Jak znaleźć pracę w Trójmieście?

Jak znaleźć pracę w Trójmieście?

Osoba, którą dotknęło bezrobocie, często nie dowierza w to, co się stało. Nieraz towarzyszy jej poczucie zagubienia i bezradności. Długotrwały brak pracy to niezwykle niebezpieczna sytuacja i stan, z którego bardzo trudno się już wyzwolić. Co powinna zatem zrobić osoba, która straciła pracę?

Utrata pracy bywa uznawana za jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Osoba bezrobotna nie tylko może popaść w problemy finansowe, ale i kłopoty natury psychologicznej. W takiej sytuacji nietrudno o obniżenie samooceny i brak obiektywnego spojrzenia na swoje umiejętności. Dużym zagrożeniem jest popadnięcie w marazm i brak aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia. Osoba bezrobotna musi być przede wszystkim aktywna, choć może to wymagać sporo wysiłku i przełamywania różnych barier.

Bezrobotni powinni w pierwszej kolejności udać się do urzędu pracy, który jest właściwy miejscu ich zameldowania albo po prostu zamieszkania. W przypadku mieszkańców Gdańska będzie to urząd przy ulicy 3 Maja 9; mieszkańców Gdyni i Sopotu obsługuje placówka przy ulicy Kołłątaja 8. Osoba, która chce się zarejestrować jako bezrobotna, musi zabrać ze sobą przede wszystkim dowód tożsamości. Warto również mieć przy sobie wszelkie świadectwa, certyfikaty, poświadczenia ukończenia kursów itp., dzięki którym urzędnicy będą mogli ustalić kompetencje petenta. To bardzo istotny czynnik w procesie poszukiwania odpowiednio dobranych ofert pracy.

Kto mógłby zapytać: co właściwie – oprócz pomocy urzędników w poszukiwaniu pracy – może zapewnić status osoby bezrobotnej? Niezależnie od faktu, czy bezrobotnemu przysługuje zasiłek czasowy, czy też nie, nabywa on praw do bezpłatnej opieki zdrowotnej gwarantowanej przez NFZ. Urzędy pracy często zapewniają również możliwość uczestniczenia w płatnych stażach, w różnych firmach i branżach. To nie tylko szansa na przekwalifikowanie, ale i przedłużenie stażu w formie umowy o pracę. W ten sposób już wiele osób znalazło stałe zatrudnienie. Interesującą formą pomocy, którą oferują urzędy pracy, może być skierowanie bezrobotnego na specjalistyczny kurs, wraz z pokryciem jego kosztów. Osoba niezarejestrowana jako bezrobotna musi niekiedy zapłacić za uczestnictwo w takim kursie nawet kilka tysięcy złotych.

Obecnie podstawowym narzędziem w poszukiwaniu pracy jest internet. Oczywiście najkorzystniejsze jest codziennie śledzenie lokalnych ogłoszeń na miejscowych stronach internetowych. Istnieją również portale, które zajmują się wyłącznie publikowaniem ogłoszeń z ofertami pracy. Warto założyć swoje profile na co najmniej kilku takich portalach, co zapewnia otrzymywanie na skrzynkę e-mailową najnowszych ofert. Jednak aktywne poszukiwanie pracy to również zamieszczanie własnych ogłoszeń w działach „szukam pracy”. Często pracodawcy aktywnie śledzą tego typu rubryki, gdy poszukują kandydata na dane stanowisko, bez zamieszczania własnych ofert o poszukiwaniach pracownika.

Warto również odwiedzać strony internetowe różnych firm. Zdarza się, że niektóre spośród nich mają własne systemy rekrutacyjne, z których można skorzystać po rejestracji w bazie kandydatów. Część koncernów rekrutuje swoich pracowników tylko i wyłącznie w ten sposób. Biegła orientacja na internetowym rynku pracy może decydować o końcowym sukcesie, choć bywa tak, że sprawia problemy, zwłaszcza osobom w starszym wieku, które wcześniej nie miały do czynienia z mediami elektronicznymi. Takie osoby powinny poprosić o pomoc kogoś młodszego, ale na pewno nie rezygnować z używania internetu.

Każda aktywność w poszukiwaniu pracy jest lepsza niż bezczynność i bierne oczekiwanie na rozwój wypadków. Można, a nawet trzeba poinformować znajomych i rodzinę o swojej sytuacji, prosząc o pomoc w tym zakresie. Niekiedy może się okazać, że drobna sugestia czy nawet gest mogą być znaczące w znalezieniu nowego zatrudnienia. Bezrobocie jest trudną sytuacją życiową, ale nie powodem do wstydu. Czasami chwilowy brak pracy otwiera nowe możliwości i w dalszej perspektywie może się okazać wręcz korzystny. Z każdej sytuacji, również z bezrobocia, można wyciągnąć wnioski, które mogą pozytywnie zaprocentować w przyszłości.

Oceń