Together Magazyn » Aktualności » Zmiany dla ciężarnych w roku 2017

Zmiany dla ciężarnych w roku 2017

Nowy rok często oznacza zmiany. Nie tylko te, które przybliżą nas do realizacji postanowień, ale także rządowe – przygotowane m.in. dla spodziewających się dziecka rodziców.

Ty zdecydujesz czy szpital dostanie pieniądze

Jedną z największych zmian w systemie opieki okołoporodowej są… bonusy finansowe dla placówek medycznych. Szpital, który zapewni przyszłej mamie sprawną i profesjonalną pomoc oraz jak najszybszy termin wizyty lub badania, dostanie dodatkowe pieniądze. Wystarczy, że personel odpowiednio zajmie się ciężarną, bo to ona w specjalnej ankiecie oceni szpital.

Na jej podstawie zostanie podjęta decyzja, czy placówka medyczna otrzyma bonusowe świadczenia finansowe. Jednak, aby przystąpić do programu szpital musi spełniać określone wymagania: przyjmować m.in. 600 porodów rocznie, przeprowadzać znieczulenia, zapewniać dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych oraz położnej.

24-godzinne wsparcie specjalisty

Od momentu zajścia w ciążę do końca połogu, czyli do czasu, gdy dziecko skończy 6 tygodni, każda kobieta zostanie objęta nowym programem skoordynowanej opieki okołoporodowej. Placówka zapewni jej opiekę jednego, wybranego przez ciężarną lekarza i zespołu prowadzącego (położna, ginekolog). Osoby te będą prowadziły pacjentkę w okresie ciąży i towarzyszyły jej podczas całego pobytu w szpitalu.

Ciężarna będzie mogła korzystać z 24-godzinnego wsparcia telefonicznego z  ośrodkiem prowadzącym ciążę. Świeżo upieczona mama ma również zagwarantowane domowe wizyty położnej, obejmujące konsultacje w zakresie karmienia piersią (do tej pory ciężarnej w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży przysługiwała jedna wizyta położnej w tygodniu, a po 32. tygodniu ciąży – dwie wizyty w tygodniu, natomiast po porodzie odbywały się co najmniej cztery wizyty patronażowe w domu młodej mamy).

4 tys. zł na chore dziecko

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje ustawa „Za życiem”. Zakłada ona, że rodzinom, w których urodzi się dziecko z nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje jednorazowe świadczenie finansowe w wysokości 4 tys. zł (kwota jest stała, niezależna od dochodów).

Aby je dostać należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania wniosek w terminie nie później niż 12 miesięcy od narodzin dziecka. Warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę. Urząd wypłaci pieniądze w ciągu miesiąca, jeśli wniosek został prawidłowo wypełniony i jest kompletny. Ustawa przewiduje także, że do dyspozycji rodziny będzie asystent, pełniący rolę informatora i koordynatora w zakresie pomocy dla osoby chorej.

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Z dniem 1 stycznia 2017 weszła w życie tak zwana „opieka koordynowana”. To projekt Narodowego Funduszu Zdrowia, którego głównym zadaniem jest wparcie rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. „Opieką koordynowaną” są objęte dzieci z programu ustawy „Za życiem”.

W jej ramach do 18. roku życia osobie niepełnosprawnej przysługuje opieka paliatywna i hospicyjna poza kolejnością. Rodzina chorego będzie mogła przez cały ten czas skorzystać ze wsparcia psychologa. Natomiast, jeżeli uzna, że nie może zajmować niepełnosprawnym – będzie mogła umieścić dziecko w hospicjum stacjonarnym lub zakładzie opiekuńczym albo skorzystać z 10-dniowej opieki wyręczającej w placówce medycznej.

Więcej przerw, dłużej w pracy

Zmiany obejmują również obszar sfery zawodowej. Warto przypomnieć, że dotychczas kobieta w ciąży mogła pracować przy komputerze maksymalnie cztery godziny na dobę. Od 1 maja 2017 ciężarnej będzie przysługiwać 15-minutowa przerwa w każdej godzinie spędzonej przed monitorem. W ten sposób czas pracy wydłuży się z czterech godzin do sześciu.

Portal kobiecosc.info powstał na potrzeby kampanii Kobiecość niejedno ma imię. Od pięciu lat piszemy dla kobiet i o kobietach. Dostarczamy ważne i potrzebne informacje w zakresie dbania o zdrowie na każdym etapie życia. Towarzyszymy i wspieramy kobiety od momentu pierwszej miesiączki, przez rozpoczęcie aktywności seksualnej, ciążę, aż po okres menopauzy. Szczegółowe informację na: www.kobiecosc.info.

Oceń