Together Magazyn » Sport » „Żeglarze dzieciom” – każdy może złapać wiatr w żagle!

„Żeglarze dzieciom” – każdy może złapać wiatr w żagle!

Żeglarze dzieciom” – każdy może złapać wiatr w żagle!

O tym, że sport to nie tylko rywalizacja, ale również pozytywny sposób na życie, warto przekonywać jak najczęściej, wykorzystując każdą okazję. Szczególnie cenne są imprezy skierowane do niepełnosprawnych dzieci, dla których aktywność fizyczna stwarza możliwości wyrównywania życiowych szans.

Dnia 12 września na sopockiej plaży, w pobliżu Sopockiego Klubu Żeglarskiego przy ulicy Hestii 3, odbyła się impreza kulturalno-rekreacyjna dedykowana niepełnosprawnym dzieciom z województwa pomorskiego. Imprezie, któremu patronował Magazyn Together, przyświecał szczytny cel – przełamywanie poprzez sport barier społecznych i zdrowotnych poprzez sport. Organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej prowadzony przez Fundację Sport na Zdrowie.

Uwagę zebranych przykuwało miasteczko żeglarskie, gdzie można było spotkać zarówno piratów, jak i znanych sportowców, wśród których dominowali oczywiście żeglarze. Niemniej najmłodsi goście mogli poznać również przedstawicieli innych dyscyplin; na przykład, można było się sfotografować na motocyklu żużlowym. Na scenie i w miasteczku zorganizowano konkursy, takie jak poszukiwanie skarbów, oraz różne zabawy. Z pomocą dzieci, gwiazd sportu i wolontariuszy powstał również duży plakat o tematyce żeglarskiej. Zebrani mogli też podziwiać pokaz sprawności ratowników WOPR i żeglarzy. Nie zabrakło specjalnych upominków ufundowanych przez sponsorów. Świetna atmosfera i dobra zabawa wpisywały się w szczytny cel całej imprezy.

Oceń