Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Zapoznanie z RODO – Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych

Zapoznanie z RODO – Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych

Co to jest RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. To rozporządzenie unijne, które zawiera zestaw przepisów, dzięki którym konsumenci oraz przedsiębiorcy wiedzą, do czego mają prawo w zakresie prywatnych informacji i jak należy się z nimi obchodzić. Wszystkie firmy, urzędy, szkoły czy organizacje pozarządowe mają obowiązek przestrzegać jego wymogów od 25 maja 2018 r. W przypadku naruszenia prywatności, przedsiębiorstwo może otrzymać karę pieniężną. Na ochronę prywatności dzieci, RODO kładzie szczególny nacisk. W przypadku ,kiedy dziecko nie ukończyło 16 roku życia, przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z prawem tylko wtedy, gdy zgodę wyraził lub zaakceptował któryś z rodziców bądź opiekun dziecka.

Zalety i wady RODO

Każdej firmie czy placówce, której zależy na zachowaniu prywatności, RODO to obecnie najlepsza forma prawna. Konsumenci nie muszą martwić się o wyciek ich danych osobowych, ponieważ RODO zapewnia ochronę każdemu. Dzięki RODO został zniesiony obowiązek zgłaszania bazy do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Kolejną zaletą jest to, że owe rozporządzenie wymusza profesjonalizację administrowania danymi. Oprócz zalet, można wyróżnić kilka wad. Pierwszą z nich jest ciągłość. RODO wymusza ciągłe doskonalenie procesów ochrony danych osobowych. Wysokie kary, sięgające nawet do 20 ml euro, to kolejna wada Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Przez tak ścisłą ochronę danych osobowych, konsument zmuszony jest do podpisywania dużej ilości zgód. W związku z tym, proces wydłuża się i może zniechęcić. Obecnie nie każdy prowadzący firmę lub inne organizacje wie, na czym polega RODO. W celu zapoznania się z zasadami rozporządzenia, organizowane są specjalne szkolenia. Zajmuje się tym organizacja ApexNet, która przedstawia swoją ofertę na stronie internetowej: https://www.apexnet.com.pl/. Oferuje ona szkolenia także z zamówień publicznych.

Nowe obowiązki i prawa powstałe przez RODO

Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z analizą ryzyka, zabezpieczaniem informacji czy przejrzystością prowadzonych działań. To z kolei pozwala konsumentom skorzystać z nowych praw. Jakie obowiązki, a jakie prawa? Do obowiązków należą: obowiązek powołania IOD, obowiązek informowania o wycieku danych oraz obowiązek dokumentowania przetwarzania danych osobowych. Powołanie Inspektora Ochrony Danych obowiązuje przedsiębiorstwa, w których przetwarzanie danych stanowi podstawę działalności. W przypadku wycieku danych i ryzyka trafienia prywatnych informacji w niepowołane ręce, przedsiębiorcy mają 72 godziny na ujawnienie informacji o odkrytym naruszeniu. Jeśli chodzi o dokumentowanie, przedsiębiorstwo będzie musiało stworzyć rejestr, który będzie zawierał informacje, jakie dane, w jakim celu, w jaki sposób i przez kogo były przetwarzane. Natomiast prawa, które otrzymują osoby fizyczne to: prawo do dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do poprawienia danych osobowych oraz prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że konsument będzie mógł wymusić usunięcie zebranych informacji na swój temat.

Oceń