Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Wyższa szkoła administracji i biznesu – nowoczesny model studiów

Wyższa szkoła administracji i biznesu – nowoczesny model studiów

Wybór szkoły wyższej ma dla młodych ludzi decydujące znaczenie, gdyż może zdeterminować ich dalszą drogę zawodową i wspierać rozwój umiejętności niezbędnych do wykonywania wybranego zawodu. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu to uczelnia przygotowująca do pracy w różnych działach administracji i księgowości. Szkoła pozwala zdobyć szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i finansów, a także prawa, a tym prawa i doradztwa podatkowego. Pozwala również na ukończenie studiów z zakresu rachunkowości, ja również bezpieczeństwa publicznego oraz logistyki. Na portalu strony uczelni wsaib.pl znajduje się prezentacja studiów I i II stopnia oraz informacje o studiach podyplomowych i MBA.

Administracja – rzetelne przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych

Studia administracyjne przygotowują do pracy w instytucjach państwowych, administracji lokalnej i europejskiej. Po ukończeniu tej specjalizacji można także podjąć pracę w instytucjach finansowych jak również w firmach państwowych i prywatnych. Przyszli studenci administracji poznają zagadnienia dotyczące organizacji struktur administracyjnych, pozyskiwania środków i funduszy, a także promocji danego regionu. Ponadto nauczą się tworzyć strategię rozwoju i praktycznego stosowania prawa w administracji.

Studia o specjalności Dyplomacja i Służba Konsularna

Studia przygotowują do pracy przyszłych pracowników dyplomacji i służby konsularnej kładąc duży nacisk na naukę procedur, sztukę negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Podczas zajęć studenci mają możliwość zapoznania się z protokołem dyplomatycznym i nauczyć różnych aspektów związanych z relacjami w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym. Poznają także konkretne zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego,  jak również zaznajomią się z prawem dyplomatycznym i konsularnym oraz zasadami negocjacji.

Zarządzanie – profesjonalne przygotowanie do biznesu

Studia I stopnia o specjalności Zarządzanie zdobędą kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, a także rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem firmy oraz instytucjach publicznych. Podczas studiów poznają różne zagadnienia związane z zarządzaniem, m.in. zarządzanie finansami, marketingiem, a także zasobami ludzkimi w jednostkach administracji rządowej i lokalnej. Nauczą się zasad ekonomii, zagadnień związanych z finansami i rachunkowością oraz zdobędą wiedzę dotyczącą logistyki i marketingu. Absolwenci tego kierunku uzyskają umiejętności planowania i kierowania firmą, które pozwolą na pełne przygotowanie do zarządzania przedsiębiorstwem.

Prawo i doradztwo podatkowe – innowacyjne studia międzywydziałowe

Specjalizacja dotycząca prawa podatkowego skierowana jest do osób zainteresowanych doradztwem podatkowym. Łączy ona dwie dyscypliny – finanse i prawo. Tym samym zapewnia poznanie zagadnień z zakresu finansów rachunkowości i prawa w powiązaniu z aspektami ewidencji rachunkowej i podatkowej odnośnie działalności podmiotów gospodarczych. Pozwala na poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów tych dziedzin wiedzy.

Oceń