Together Magazyn » Aktualności » Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Operą Bałtycką

Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Operą Bałtycką

 

Dyrektor Opery Bałtyckiej Warcisław Kunc i Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała podpisali porozumienie o współpracy w celu wspierania wzajemnego popularyzowania nauki, wiedzy i kultury, wymiany doświadczeń w dydaktyce, jak również organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.

Jedną z inicjatyw będzie m.in. umożliwienie studentom Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczenia w wykładach otwartych i warsztatach z krytyki operowej na terenie uczelni, prowadzonych przez praktyków Opery.

Porozumienie zostało podpisane 14 lutego 2017 w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego.

Oceń