Together Magazyn » Aktualności » Wernisaż nowej wystawy stałej „Gdynia – dzieło otwarte”

Wernisaż nowej wystawy stałej „Gdynia – dzieło otwarte”

Gdynia – przejaw aspiracji i duma II Rzeczpospolitej, efekt wspólnego wysiłku społeczeństwa, który w przeciągu kilkunastu lat przekształcił kaszubską wieś w nowoczesne, spektakularne i otwarte na morze miasto, z jednym z największych portów na Bałtyku.

Zadaliśmy sobie pytanie, czy istnieje, a jeśli tak, to czym jest fenomen Gdyni i jak go zaprezentować na wystawie muzealnej. Jak inspirować nim widzów? Czy przekonania i mity dotyczące miasta można pokazać w nowym świetle, nadając im nowe znaczenia?

Projekt zakłada zaprojektowanie i budowę nowej wystawy stałej o tytule: „GDYNIA – DZIEŁO OTWARTE”, której treść, forma i proces tworzenia polegać będą na:
– WSPÓŁTWORZENIU planowanej ekspozycji w dużej mierze przez mieszkańców i potencjalnych odbiorców;
– wprowadzeniu ZMIENNOŚCI fragmentów ekspozycji;
– ukazywaniu problemów w sposób NIEOCZYWISTY, wpisujący je w szeroki kontekst kulturowy;
– odejściu od narzuconej, „obiektywnej” narracji na rzecz MIKROHISTORII i niezwykłych opowieści zwykłych ludzi.

Poprzez realizację nowej wystawy stałej w Muzeum Miasta Gdyni pragniemy pokazywać zarówno zwykłą, codzienną historię i współczesność miasta, jak i jego mitologię. Chcemy w sposób innowacyjny podejść do problemu „spektakularnej” historii miasta i ukazać ją unikając oczywistych narracji, a w zamian wprowadzić mnogość przykładów ludzkich losów, decyzji, historie przedmiotów i podmiotów, choćby gospodarczych. Chcemy, aby historia Gdyni ukazana została wielowątkowo poprzez liczne mikrohistorie skupione wokół eksponowanych obiektów, fotografii, instalacji.

Czas realizacji projektu: styczeń 2015-grudzień 2016
Koordynacja: Andrzej Hoja i Agata Abramowicz

 

fot. Piotr Żagiell

Oceń