Strona główna » Więcej » Mój Biznes i finanse » Warsztaty Świadomego Inwestowania, 22.07.2014, Sopot

Warsztaty Świadomego Inwestowania, 22.07.2014, Sopot

Kolejne spotkanie z cyklu Warsztatów Świadomego Inwestowania odbyło się 22 lipca br. w Sopocie, ponownie w hotelu Villa Aqua. Tematem spotkania było inwestowanie i zarabianie na gruntach. Prowadzący spotkanie, Mariusz Radomski i Marek Kalmut, znakomici specjaliści w branży finansowej i fachowcy, przybliżyli uczestnikom tajniki racjonalnego, świadomego inwestowania.

Warsztaty były skierowane zarówno do doświadczonych inwestorów, jak i osób, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na rynku inwestycyjnym. Uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć, co jest ważne jeśli inwestuje się pieniądze w grunty. W początkowej części Warsztatów prowadzący wyjaśnili uczestnikom, czym jest proces inwestycyjny i jakie znaczenie ma pozyskiwanie kontaktów w biznesie. Pozyskanie kapitału to kolejne zagadnienie, któremu poświęcono spotkanie. Można było również wysłuchać informacji na temat gruntów jako elementu portfela inwestycyjnego. Wiadomo, że każda inwestycja powinna generować zyski. Nie inaczej jest w przypadku inwestowania w grunty. Prowadzący spotkanie skupili się zatem na przedstawieniu strategii zakupów, które pozwolą na zarabianie w przyszłości.

Inwestowanie w grunty to działalność, która wciąż może przynosić duże zyski. Uczestnicy sopockiego spotkania mogli zapoznać się z cennymi informacjami, które będą mogli wykorzystać, podejmując samodzielne decyzje inwestycyjne.

Oceń