Together Magazyn » Aktualności » Wakacyjny konkurs plastyczny pt. „Dobre maniery” – Zasady dobrego zachowania w życiu codziennym.

Wakacyjny konkurs plastyczny pt. „Dobre maniery” – Zasady dobrego zachowania w życiu codziennym.

Jeśli Twoje dziecko ma głowę pełną pomysłów, a jego wyobraźnia nie przestaje zadziwiać nasz konkurs jest świetną propozycją na wakacyjny czas. Czekamy na prace plastyczne, które w interesujący oraz oryginalny sposób przedstawią interpretacje tematu konkursowego. Nie hamujcie fantazji swoich dzieci – liczymy na zaskakujące wynik inwencji twórczej!

Przedmiotem konkursu jest stworzenie koncepcji oraz wykonanie rysunku plastycznego. Praca ma ilustrować wyobrażenie dzieci na temat konkursowy pt. „Dobre maniery” – Zasady dobrego zachowania w życiu codziennym.

Prace konkursowe należy przygotować w formie rysunku plastycznego dowolna techniką (np. wyklejanka, wydrapywanka) na arkuszu papieru formatu A4 (210*279 mm) lub formatu A3 (297*420 mm) w orientacji poziomej lub pionowej. Prace można wykonać z wykorzystaniem dowolnych narzędzi (m.in. kredki, flamastry, farby, bibuła). Praca konkursowa nie powinna być konstrukcją przestrzenną – rzeźbą, instalacją lub figurą.

Konkurs skierowany jest do dzieci z całego kraju w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dla dzieci w wieku 5-9 lat

  • dla dzieci w wieku 10-13 lat

Zgłoszone do konkursu prace będą oceniane przez specjalnie powołane do tego Jury konkursowe pod przewodnictwem Prezesa fundacji „To co najważniejsze”. Jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność z tematem przewodnim,

  • oryginalność pomysłu,

  • kompozycję i estetykę,

  • dobór materiałów,

  • jakość wykonanej pracy.

Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych na rzecz Organizatora Konkursu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu), podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy konkursowej.

Praca bez wymaganych załączników nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.

Organizatorzy konkursu przewidują zwycięstwo dwóch prac w każdej z kategorii wiekowych. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy konkursu przyznają także wyróżnienia dla autorów innych prac, które ze względu na wykonanie i pomysłowość zasługują na uwagę.

Dla autorów wyróżnionych prac przewidziane zostaną nagrody dodatkowe.

Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 29.07.2016 roku. Prace konkursowe należy dostarczyć do 25.08.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 26-29.08.2016 r., natomiast publikacja wyników konkursu nastąpi 30.08.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.firmazzasadami.pl oraz na oficjalnym profilu Programu na facebooku https://www.facebook.com/firmazzasadami/.

Organizator konkursu:

To co najważniejsze” fundacja

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

tel. (58) 732-85-85

e-mail: biuro@firmazzasadami.pl

Oceń