Nauczyciel dyplomowany zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć (18/18) w szkole publicznej, od zeszłego roku pełni funkcję społeczną Wiceprzewodniczącego Rady Miasta z tego powodu ma wiele dodatkowych obowiązków. Czy istnieje możliwość ustalenie 4 dniowego tygodnia pracy?

Nauczyciel dyplomowany zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć (18/18) w szkole publicznej, od zeszłego roku pełni funkcję społeczną Wiceprzewodniczącego Rady Miasta z tego powodu ma wiele dodatkowych obowiązków. Czy istnieje możliwość ustalenie 4 dniowego tygodnia pracy?

Odpowiedź:

Tak. Funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej uzasadnia ustalenie czterodniowego tygodnia pracy.

Uzasadnienie:

Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, odbywającym szkolenie branżowe, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub – jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole – dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy. (art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela).

W opisanej sytuacji nauczyciel wnioskuje o ustalenie 4-dniowego tygodnia pracy z uwagi na sprawowaną funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Funkcja ta jest sprawowana społecznie i z pewnością ma dużą rangę. W mojej ocenie spełnia ona przesłankę „wykonywania społecznie ważnych zadań” uzasadniającą ustalenie czterodniowego tygodnia pracy. Decyzję w tym zakresie podejmuje jednak dyrektor i jest ona uznaniowa. Nauczyciel nie ma roszczenie o uznanie swojego wniosku.

Zapamiętaj! 

Funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta uzasadnia ustalenie 4-dniowego tygodnia pracy nauczyciela

Więcej porad dotyczących prawa oświatowego znajdziesz w portalu Wychowawca z klasą w dziale https://www.wychowawcazklasa.pl/prawo-oswiatowe-10, m.in.:

„Wychowawca z klasą” – gwarantuje wsparcie w pracy wychowawcy klasy; wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu! Portal z poradami, gotowcami, wskazówkami i eszkoleniami.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 42c ust. 1.

Dariusz Dwojewski
Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Ekspert Portalu Oświatowego

W jakim przypadku nauczyciel może pracować cztery dni w tygodniu
5 (100%) 1 vote

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany