Together Magazyn » Aktualności » Tegoroczny maturzysto! Wybierasz się na studia? Zgłoś się po Stypendium Pomostowe!

Tegoroczny maturzysto! Wybierasz się na studia? Zgłoś się po Stypendium Pomostowe!

Fundacja Dla Was jest lokalnym operatorem Programu Stypendia Pomostowe realizowane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, z inicjatywy Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności,

w związku z czym ufundowane zostaną stypendia dla maturzystów rozpoczynających naukę
w polskich akademickich uczelniach publicznych i pochodzących ze wsi bądź małych miast do 20 tys. mieszkańców zamieszkujących powiat wejherowski. Zależy nam na ułatwieniu startu zdolnym, młodym osobom oraz chcemy zapewnić im należyte wsparcie podczas dalszej edukacji.

Kto może aplikować?

 • Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2016r.
 • Zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną
  z wymaganiami programu).
 • Został przyjęty w roku akademickim 2016/2017 na I rok dziennych
  studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych
  w polskich publicznych uczelniach akademickich.
 • Jest zameldowany na terenie powiatu wejherowskiego (tereny wiejskie lub miasta do 20 tys. mieszkańców), co najmniej od 07.04.2014r.
 • Pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto, lub
  1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
  o niepełnosprawności.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności.
 • Ma rekomendację Fundacji Dla Was.
 • Odbędzie indywidualną rozmowę przeprowadzaną przez Fundację Dla Was.

Otrzymanie tegorocznego stypendium otwiera furtkę dla dalszej długoletniej współpracy. Istnieje możliwość przyznania stypendiów na kolejne lata, stypendiów językowych, będzie również możliwość wzięcia udziału w stażach krajowych i zagranicznych.

f

Co trzeba zrobić, aby uzyskać stypendium?

 

Wejść na stronę Fundacji Dla Was: www.dlawas.org. W zakładce „Projekty” znajdują się wszystkie kroki, które należy wypełnić, aby uzyskać stypendium. Czasu zostało coraz mniej – tylko do 10 SIEPRNIA 2016 można zgłaszać swoje kandydatury za pomocą formularza zgłoszeniowego!

Oceń